Internationella rabiesdagen påminner dem som inför sällskapsdjur om deras ansvar

28.9.2012

<p> <br /> </p>

Personer som inför djur och ägare av sällskapsdjur har ett stort ansvar för människors och djurs säkerhet. På internationella rabiesdagen fredagen den 28 september vill Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Institutet för hälsa och välfärd (THL) påminna om restriktionerna som hänför sig till införseln av djur och om hur viktigt det är att rabies bekämpas. Finland har varit fritt från rabies allt sedan år 1991, men risken att sjukdomen återkommer måste tas på allvar.

Rabies (vattuskräck) är en dödlig sjukdom orsakad av ett virus som smittar alla däggdjur. Rabies smittar människan vanligen via bett från ett insjuknat djur, oftast en hund.

Införselkrav och vaccinationer skyddar såväl djur som människan

Då man reser med djur eller vid införsel av djur är det viktigt att följa införselkraven. Djur som införs utan påkallade vaccinationer kan sprida rabies till Finland. Om införselrestriktionerna inte följs, är risken för rabies stor. Särskilt stor är risken i sådana fall, då ett djurs bakgrund inte är känd och då det rör sig om till exempel en herrelös hund eller strykarkatt.

I Finland är vaccination av husdjuren och frilevande små rovdjur den viktigaste metoden att förebygga rabies. Det är obligatoriskt att vaccinera jakthundar och tjänstehundar som myndigheterna använder mot rabies och det rekommenderas också att andra sällskapsdjur vaccineras. Det är särskilt viktigt att se till att katter som rör sig fritt utomhus vaccineras, eftersom de kan stöta på små rovdjur och fladdermöss.

Bekämpningen av rabies i EU-området lyckad

Man har lyckats med bekämpningen av rabies i EU-området och antalet fall har minskat. I Ryssland förekommer rabies däremot ännu rikligt.

I världen inrapporteras årligen över 55 000 sådana fall, då en människa avlidit till följd av rabies. Sjukdomen dödar särskilt barn i Afrika och Asien. Endast en del av fallen kommer med i statistiken och det verkliga talet är således ännu större. Huvuddelen av fallen beror på bett från ovaccinerade, rabiessmittade hundar som barn lättast blir offer för. Det är bra att hålla i minnet även då man reser i sådana länder, där rabies allmänt förekommer.

Misstänkt rabies förutsätter snabbt agerande

Misstanke om rabiessmitta leder till spårningar från djursjukdomsmyndigheternas och hälsovårdens sida och förebyggande behandling av dem som exponerats. Enligt THL ges 40-70 människor årligen förebyggande vaccinbehandling i Finland på grund av att rabies misstänks, eftersom patienten alltid avlider då symptom redan visar sig, men en snabbt inledd vaccinbehandling genast efter exponeringen räddar livet. Två tredjedelar av de misstänkta exponeringarna har fåtts utomlands. År 2007 avled en filippinsk man i rabies i Finland. Han hade fått smittan av ett hundbett i sitt hemland.

Vad kan Du göra?

• Följ bestämmelserna om resande sällskapsdjur och införsel av sällskapsdjur
• Vaccinera ditt sälskapsdjur
• Rådfråga din läkare innan du reser till ett område där rabies förekommer och undvik att röra vid vilda djur eller obekanta husdjur
• Om du misstänker att ett djur har rabies, skall du kontakta den kommunala veterinären
• Om ett olagligt infört djur som härstammar från ett område där rabies förekommer biter dig eller slickar ett skadat parti av din hud, skall du agera på följande sätt:
  -rengör såret med rikliga mängder vatten och tvål i 15 minuters tid
  -desinficera det med ett antiseptiskt medel, om möjligt med 70 % alkohol
  -kontakta en läkare som bedömer behovet av en eventuell vaccinbehandling

rabieskartta__kopio_.jpg : 94 kB

Rabiesfall i Europa 2011.


Mer information om ämnet:


Mer information om införselkraven till ägare av sällskapsdjur:


Mer information till media:

  • Överinspektör Marika Immonen (sällskapsdjur som följer med en resenär från länder utanför EU), Evira 
  • Överinspektör Virva Valle (införsel av djur), Evira, tfn 040 489 3359 
  • Forskare Marja Isomursu (frilevande djur), Evira, tfn 040 512 1248 
  • Specialforskare Tiina Nokireki (rabiesdiagnostik), Evira, tfn 050 413 1687 
  • Epidemiologiveterinär Ruska Rimhanen-Finne (rabiesuppföljning), THL, tfn 029 524 8942, ruska.rimhanen-finne(at) thl.fi 
  • Infektionsläkare Eeva Ruotsalainen (åtgärder då människan exponerats för rabies), HUS, tfn 050 427 9117 
Teman: