Internationellt seminarium i Helsingfors om växthälsoriskvärdering

28.9.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar det första internationella seminariet om riskvärdering inom växthälsa för forskare och andra aktörer i branschen. Syftet med seminariet är att befästa samarbetet inom branschen och öka kunskaperna som hänför sig tillväxthälsoriskvärdering. I samband med seminariet arrangeras också Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet (EFSA) tioårsjubileumstillställning som har växthälsoriskvärdering som tema.</p>

Under seminariet behandlas på bred front flera delområden av växthälsoriskvärderingen och till dem anslutande undersökningar. Huvudgäst på seminariet är doktor Andrew Liebhold, som presenterar populationsekologiska teorier om arters invasion och hur de kan utnyttjas i hanteringen av skadegörare som sprider sig till nya områden. I de övriga anförandena under seminariet behandlas bland annat sätten att förutspå vilka skadegörare som kan sprida sig till nya områden och där hota den lokala växtproduktionen och hur klimatförändringen inverkar på skadegörarnas utbredningsområden. Under seminariet kan man också lyssna till anföranden om skogsskadegörarnas spridningsrutter och om matematisk modellering av skadegörarnas spridning.

Under Europeiska myndighetens för livsmedelssäkerhet tioårsjubileumstillställning presenteras på bred front myndighetens verksamhet inom växthälsoriskvärdering, , riskvärderingsanvisningar som myndigheten utarbetat och uppföljningen av skadegörare som hotar växtproduktionen. Mer ingående behandlas några riskvärderingar som är viktiga också för Finlands del, såsom utvärderingarna av pospiviroiderna som förekommer potatisväxter och mikroben Phytophthora ramorum som orsakar plötslig ekdöd. Under tillställningen presenteras också ett projekt, där man utvärderat tillförlitligheten hos de kartläggningar av skadegörare som växthälsomyndigheterna gjort.

EFSA:s tioårsjubileumstillställning och seminariet för experter arrangeras i Ständerhuset 1-3.10.2012. Under bägge tillställningarna uppträder forskare från flera europeiska länder. Publiken är likaså internationell.

Bekanta dig med Eviras växthälsoriskvärdering
och EFSA:s växthälsoriskvärdering

Läs mer om Eviras riskvärdering

Mer information om växthälsoriskvärdering ger
specialforskare Salla Hannunen, forskningsenheten för riskvärdering
tfn 040 350 9075, förnamn.efternamn at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Teman: