Irländskt svinkött har dragits bort från marknaden också i Finland

9.12.2008

<div>Enligt information som kommit från Irland och via Europeiska kommissionen har höga dioxinhalter påträffats i irländskt svinkött. Mängderna är till och med 200 gånger högre än den högsta tillåtna halten. Irland har via larmsystemet för livsmedel och foder tills vidare sänt listor över köttpartier som levererats till 12 EU-medlemsländer och till vissa länder utanför EU och som myndigheterna uppmanas att omedelbart spåra. Inget av dessa partier har levererats till Finland.</div>

Enligt den information som fåtts har det inte gått att garantera att det svinkött och de produkter tillverkade av svinkött som importerats till Finland från Irland inte innehåller dioxin. Därför har köttet och köttprodukterna dragits bort från den finländska marknaden. I praktiken har tillbakadragningen gällt endast en aktör i branschen. Från september har endast cirka 30 000 kg svinkött importerats från Irland till Finland. Främst har det varit fråga om köttprodukter som inte har sålts i detaljhandeln.

Dioxinet i det irländska svinköttet beror på förorenat foder. Det förorenade fodrets ursprung utreds fortfarande på Irland. Under år 2008 har inget svinfoder importerats till Finland från Irland.

Ytterligare information:
enhetsdirektör Kyösti Siponen, tel. 020 77 24230 eller 050 3868412
överinspektör Britta Wiander, tel. 020 77 25381 eller 050 4310984
generaldirektör Jaana Husu-Kallio, tel. 020 77 24000 eller 0400 291910Teman: