Jaana Husu-Kallio från Evira är med på Farmari

3.8.2006

<div>Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio, som tillträdde från början av augusti, gör sitt första offentliga framträdande som generaldirektör på lantbruksmässan Farmari i Seinäjoki.</div>

Husu-Kallio besöker Farmari torsdagen den 3.8 och fredagen den 4.8. På torsdagen kl. 11 deltar hon tillsammans med jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel i öppningspresskonferensen och kl. 12 i öppningen av mässan på Seinäjoki Areena.

På torsdagen kl. 14.30 deltar Jaana Husu-Kallio dessutom i en pressinformation om registret för uppföljning av nötgårdarnas hälsovård (Naseva) på husdjursfältet och kl. 15.15 i presentationen av Naseva-registret för allmänheten vid utställningen av mjölk- och köttdjur. Den främsta avsikten med Naseva är att erbjuda hjälpmedel för samverkan mellan gård och veterinär.

På fredagen är Husu-Kallio festtalare vid Valios mjölkfest kl. 10.30 på Seinäjoki Areena och intervjuas av Jaakko Kolmonen vid Finfoods kök (avdelning 1) kl. 13.

Evira presenterar sin verksamhet på avdelningen för Naturresurser (avdelning 50). Jaana Husu-Kallio träffar mässbesökare på avdelningen på torsdagen cirka kl. 16 och på fredagen cirka kl. 12. Eviras experter ger mässbesökarna på avdelningen information om bland annat hur man känner igen flyghavre. Flyghavre är ett ogräs som sprids mycket lätt och som år 2005 hade spritts till 13 % av den odlade åkerarealen i Finland.

Livsmedelssäkerhetsverket inledde sin verksamhet 1.5.2006. Verket övervakar och inspekterar kvaliteten och säkerheten hos livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välmående samt växternas sundhet. Vid Eviras laboratorier undersöks prover som tagits vid inspektioner, och det görs analyser i anslutning till livsmedlens säkerhet.

Evira idkar dessutom vetenskaplig forskning, riskbedömning och diagnostisk forskning kring djursjukdomar. Verket har också ett referenslaboratorium inom sitt eget område.

Av Livsmedelssäkerhetsverkets drygt 750 anställda arbetar närmare 500 i Vik i Helsingfors. Den övriga personalen arbetar på verkets regionala arbetsplatser och i köttkontrolluppgifter vid slakterier på sammanlagt 32 orter.

Ytterligare information:

Kommunikationsdirektör Marja Laeslehto, Evira, tel. 050 386 8401 (på Farmari 3–4.8)
Kommunikationsassistent Irene Peltola, Evira, tel. 050 556 9527 (på Farmari 3.8)
Informatör Johanna Kainulainen, Evira, tel. 050 439 2347 (på Farmari 5–6.8)

Teman: