Jordgubbarnas och nypotatisens ursprungsland måste uppges

8.5.2014

<p>Partihandlare, förmedlare och försäljare måste alltid uppge jordgubbarnas och nypotatisens ursprungsland. Den här bestämmelsen gäller också för torghandeln. Speciellt i början av försäljningssäsongen kan utländska varor ibland påstås vara producerade i Finland för att de ska kunna säljas till högre pris. Om köparen tvivlar på produktens ursprung lönar det sig att göra en anmälan till kommunens hälsoinspektör.</p>

På våren och försommaren importeras jordgubbar och nypotatis till Finland från Sverige, Estland och andra sydligare länder. Det är omöjligt för konsumenten att utgående från utseendet avgöra om jordgubbarna eller nypotatisen är odlade i Finland. Köparen kan bli misstänksam om inhemska jordgubbar eller potatis saluförs mycket tidigt eller ovanligt billigt.

”Det är lätt att påstå att jordgubbarna och nypotatisen är odlade i Finland, eftersom samma sorter odlas i våra grannländer. De ser likadana ut oberoende om de har odlats i Finland eller någon annanstans,” konstaterar överinspektör Niina Matilainen vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Ursprungsland på förpackningar och försäljningsskyltar

Alla bär, frukter och grönsaker ska på förpackningslådor och askar med lock ha angivelse av förpackarens namn och adress samt produktens ursprungsland. Med hjälp av de här uppgifterna kan varornas ursprung spåras.

Då bär, frukter och grönsaker säljs i lösvikt ska ursprungslandet anges på försäljningsskylten. Det ska stå tydligt ”Finland” eller ”finländsk”. Det räcker inte med Finlands flagga, groddbladsmärket eller ”inhemsk” som märkning.

För utländsk potatis måste ursprunget alltid anges. Vid försäljning av inhemsk nypotatis i lösvikt lönar det sig också att för klarhets skull ange ursprungslandet på skylten.

Läs mera:
Märkning av jordgubbarnas ursprungsland
Krav på märkning av frukt och grönsaker
Saluhållande av matpotatis
Kontaktuppgifter till kommunerna

Mer information:
överinspektör Niina Matilainen, tfn 0400 706 173

 

Teman: