Kampanjen ”Förpackningspåskrifterna i blickpunkten” startar - Brister i hur datummärkningarna förstås

22.1.2009

<div>En majoritet av finländarna, 64 %, anser att livsmedel kan ätas efter dateringen ”sista användningsdag” och 14 % tror att sådana livsmedel ännu får säljas. Men det stämmer inte.</div>

Skillnaden mellan olika datummärkningar är fortfarande oklar för många finländare. 84 procent av de svarande sade att en produkt kan ätas efter bäst före-datumet, vilket stämmer, men 63 procent tror (felaktigt) att produkten inte mera kan säljas efter bäst före-datumet. Enligt den utredning som Taloustutkimus har gjort åt Livsmedelssäkerhetsverket Evira läser finländarna förpackningspåskrifterna noggrant (81 % av de svarande).

De som besvarade undersökningen uppgav att de speciellt läser märkningarna om fettmängd och fettets art, datummärkningar, produktens ingredienser/tillverkningsämnen samt energimängd. Livsmedlens ursprung och salthalt läses också. Det största problemet när man läser förpackningspåskrifterna är att de syns dåligt på grund av finstilt text eller dålig kontrast.

Med hjälp av kampanjen ”Fräscht och färskt 2009 – förpackningspåskrifterna i blickpunkten” uppmuntras och handleds konsumenterna att läsa förpackningspåskrifterna på både livsmedlen och sällskapsdjurens mat. Evira har publicerat broschyren 7 orsaker att läsa förpackningspåskrifterna. Viktiga teman i kampanjen är: datummärkningarna och skillnaden mellan dem, märkningar om sammansättning och näringsinnehåll – i synnerhet salt, fett, fiber, socker och energi, tillsatser samt ursprung. Konsumenterna erbjuds koncentrerad, praktisk information som stöd för sina egna val.

Kampanjen arrangeras av myndigheter och organisationer
Kampanjen genomförs av Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Finlands svenska Marthaförbund r.f., Kuluttajat - Konsumenterna rf, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry, Marttaliitto ry och Finlands Konsumentförbund rf. Under kampanjen ordnar organisationerna lokala evenemang för allmänheten på olika orter samt utbildning vid yrkesinstituten och yrkeshögskolorna.

En kanal för klagomål
I undersökningen framkom det att en femtedel av de svarande under det senaste året hade klagat på livsmedel som de köpt. Oftast klagade man på skämda livsmedel (69 % av de svarande). 8 % har klagat på förpackningspåskrifterna och 6 % har klagat på att datummärkningen har överskridits.

Kampanjens mål är att uppmuntra konsumenterna att ge kommentarer om bristfälliga märkningar till rätt myndighet. För att göra det lättare att hitta kontaktuppgifterna till myndigheten för livsmedelstillsyn i den egna kommunen har en kommunsökningstjänst skapats. När man väljer namnet på den egna kommunen eller samkommunen i listan får man fram jourtider, telefonnummer och e-postadress till den egna samkommunens livsmedelstillsyn. Kommunsökningen finns på förpackningspåskriftskampanjens och Eviras webbplats.

Under årets lopp samlar myndigheterna in kommentarer och idéer om hur förpackningspåskrifterna kan lyftas fram och vilka ändringsbehov det finns. De sänds vidare till berörda parter.

Mera information om förpackningspåskrifterna finns på kampanjsidorna.

Ytterligare information:
Överinspektör Annika Nurttila, tel. 020 77 24290, 050 557 6414
Överinspektör Tytti Itkonen, tel. 020 77 24296, 050 558 2696
Kommunikationsdirektör Marja Laeslehto, tel. 020 77 24010, 050 386 8401

Teman: