Kampylobakterien en allmän orsakare av matförgiftningar

6.5.2015

<p>I Finland konstateras årligen cirka 4 500 tarminfektioner orsakade av kampylobakterien. Livsmedelssäkerhetsverket Evira arrangerar ett internationellt seminarium om kampylobakterien som orsakar matförgiftningar. Under seminariet redogörs för de senaste forskningsresultaten och ges en översikt över kampylobakterierna i livsmiljön.</p>

Kampylobakterien förekommer globalt hos såväl människor som djur. Den kan smitta från en människa till en annan och från djur till människan. Smittan kan komma från maten bland annat som en följd av bristande livsmedelshygien. Bakterien kan smitta från kontaminerat dricksvatten och den kan förekomma i naturliga vatten. Kampylobakterien är en av de vanligaste orsakarna av turistdiarré.

Seminariet hålls den 22.5.2015 kl. 8.30 - 6.00 i Evira, Mustialagatan 3 i Vik i Helsingfors.

Man kan anmäla sig till seminariet senast 13.5.2015 på webblänken: https://www.webropolsurveys.com/S/4FFE2268BBCF5510.par

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för alla.

Program
En del av föredragen hålls på engelska.

Läs mer om kampylobakterien.

Ta del av Eviras forskningsenhet för riskvärderings projekt Kampylobakterier i livsmedelskedjan och miljön.

Mer information:
specialforskare, FD, doc. Jukka Ranta, forskningsenheten för riskvärdering, tfn 040 489 3374 sekreterare Johanna Mäkelä, forskningsenheten för riskvärdering, tfn 040 771 5972

 

Teman: