Kebabflarnen som innehåller hästkött återkallas från handeln

22.3.2013

<p>Karelian Lihajaloste Oy börjar återkalla från handeln de kebabflarn, som i undersökningar som gjordes på uppdrag av Livsmedelssäkerhetsverket Evira konstaterades innehålla hästkött, fastän detta inte märkts ut på produkten. Det rör sig om en lösviktsförsäljningsprodukt med sista förbrukningsdatumet 23.3.2013. Produkten konstaterades innehålla 1-5 procent DNA av hästkött.</p>

Evira har i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation levererat sammanlagt 50 prover för undersökning med tanke på en eventuell förekomst av hästkött. I de övriga 20 först undersökta proverna har inte konstaterats något hästkött. Alla undersökningar blir slutförda i april, då undersökningsresultaten också offentliggörs i sin helhet.

Mer information ger:
Enhetschef Kyösti Siponen, tfn 050 386 8412

Teman: