Kemiska risker förknippade med livsmedel och hanteringen av sådana risker - vetenskapligt symposium på Livsmedelsdagen den 4 maj 2010

28.4.2010

<p>Då livsmedelsproduktionen och handeln med livsmedel ökar globalt ökar också riskerna. Samtidigt har riskvärderingens betydelse betydligt ökat. Riskvärderingen och undersökningar och kartläggningar i branschen utförda i Finland presenteras på Livsmedelsdagen som stiftelsen Elintarvikkeiden tutkimussäätiö arrangerar den 4 maj 2010 i mässcentret i Helsingfors.</p>

Det vetenskapliga symposiet som för första gången nu tagits med i programmet behandlar riskvärderingen, riskhanteringen och riskkommunikationen förknippad med livsmedel med inhemska och utländska experters kraft.

Undersöknings- och kartläggningsinformation presenteras bl.a. om kemiska kontaminanter förknippade med livsmedel och dricksvatten, om miljögifter som observerats i finländsk fisk och om finländsk spannmål. Internationella experter bl.a. från Europeiska kommissionen och EFSA (European Food Safety Authority) presenterar förfarandena vid riskvärdering, riskhantering och riskkommunikation.

Symposiet har planerats med Finland som utgångspunkt. I programmet vill man framhäva vår verksamhet och kompetens och samarbetet inom Europeiska unionen för att säkerställa att konsumenterna får säkra livsmedel.

Föreläsarna kommer såväl från Livsmedelssäkerhetsverket Evira och sektorforskningsanläggningar också från EFSA, Europakommissionen och SAFE-konsortiet (Belgien).

Livsmedelsdagen som stiftelsen Elintarvikkeiden tutkimussäätiö arrangerar är Finlands största och mångsidigaste evenemang i livsmedelsbranschen med cirka 1000 deltagare som representerar branschen. Evenemanget arrangeras nu för 40:e gången.

På symposiet behandlas bl.a. riskerna förknippade med livsmedel i ljuset av rapporten  Kemiska kontaminanter förknippade med livsmedel och dricksvatten  (rapporten på finska (pdf, 4184 kb), beskrivningen på svenska)
Rapporten behandlar den riskbaserade riskhanteringen, lagstiftningsarbetet och myndighetstillsynen och utnyttjar egenkontrollen inom industrin enligt principen från jord till bord.

Bekanta dig med Livsmedelsindustriförbundets (på finska)
och Elintarvikkeiden tutkimussäätiös  (på finska) verksamhet.

Läs mer om EFSAs verksamhet (på engelska)

Mer information och programmet under Livsmedelsdagen den 4 maj 2010  (på finska) 

Mer information om symposiet:

Forskningsprofessor Anja Hallikainen, tfn 050 386 8433, anja.hallikainen at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: