Kinesisk nudel som importerats till Finland innehåller genmodifierat ris

13.10.2006

<div>Enligt vad vi den 6 oktober 2006 fått veta från Holland har det till Finland importerats kinesisk Swallow Sailing -risnudel som innehåller genmodifierat ris Bt63 som inte godkänts i EU.</div>

Produkterna har importerats till butiken Hongheng Asia Food Store i Kervo och webbutiken Siam House Oy i Birkala. Produkten saluhålls också i Currymarket Oy i Vasa. Livsmedelsföretagarna har börjat dra bort produkten från marknaden och informerar sina kunder om saken. Om konsumenter har hemma av produkterna i fråga, kan de returnera produkten till inköpsstället.

Evira utreder om det i Finland marknadsförts andra kinesiska risprodukter som innehåller genmodifierat ris. Livsmedelsföretagarna har skyldighet att säkerställa att livsmedlen man distribuerar följer livsmedelsbestämmelserna. Företagarna skall säkerställa att produkterna inte innehåller icke godkända genmodifierade organismer.

Fallet fick sin början i september då Greenpeace och Jordens Vänner r.f. publicerade resultaten av GMO-analyser man låtit göra. I kinesiska risnudlar på den franska, tyska och brittiska marknaden hade påträffats spår av genmodifierade organismer. Resultaten har bekräftats i Tyskland och Frankrike, där man på marknaden funnit kinesiska risnudlar som innehåller riset Bt63.

Det rör sig om ett annat genmodifierat ris än det ris som förekommit i amerikanskt långkornigt ris. Riset Bt63 har inte heller det godkänts i EU och man har inte heller lämnat in någon ansökan om godkännande. Riset innehåller en gen som överförts från bakterien Bacillus thuringiensis och med hjälp av vilken riset modifierats att motstå skadeinsekter. Om risets Bt63 övriga sammansättning eller säkerhetsundersökningar har vi ingen information och därför vet vi mycket litet om dess säkerhet. Två Bt-växter har godkänts på EU-marknaden, majsen Bt11 och majsen Bt176.

Mer information ger:

Överinspektör Sari Sippola, tfn 020 77 24291, 050 464 9354
Direktör Auli Suojanen, tfn 020 77 24280, 050 386 8434

 

Teman: