Kinesiskt mjölkpulver importeras inte till Finland

18.9.2008

<div>De förgiftningsfall som avslöjats i Kina och som orsakats av mjölkpulver har väckt frågan om mjölkpulver som är tillverkat i Kina finns till försäljning i Finland. Det är förbjudet att importera mjölk eller mjölkprodukter från Kina till EU-området. Förbudet gäller också modersmjölksersättning.</div>

EU:s skyddsbeslut 2002/994/EG förbjuder, med några undantag, import av alla animaliska livsmedel och foder från Kina till EU. Orsaken är brister som upptäckts i tillsynen över resthalter. Kinesiska anläggningar i mjölkbranschen finns inte med på den lista över produktionsanläggningar som EU har godkänt.

EU:s skyddsbeslut:
http://wwwb.mmm.fi/el/laki/komsuojapaatokset_eu.html

Listor över produktionsanläggningar som är godkända av EU:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_en.htm

Ytterligare information:
överinspektör Britta Wiander, tel. 020 77 25381


Teman: