Kläckningen av koloradoskalbaggar har börjat

11.8.2006

<div>Den första fullvuxna koloradoskalbaggen som utvecklats under den här sommaren hittades i Parikkala av Eviras inspektionspatrull 7.8.2006. Den fullvuxna skalbaggen hade kommit upp ur jorden och börjat äta inför övervintringen på ett ställe där en koloni av larver tidigare påträffats. På samma plats har larver och puppor av koloradoskalbaggar tidigare hittats. </div>

Alltid då man hittar puppor måste man bereda sig på att vuxna skalbaggar kommer att utvecklas, och därför görs regelbundna inspektioner på förekomstplatsen. Utgående från dessa inspektioner har utvecklingen från ägg till vuxen skalbagge kunnat beräknas till cirka 42 dygn.

När sommaren är så varm som i år utvecklas koloradoskalbaggen snabbt, så därför är det skäl att misstänka att en ny generation av skalbaggar som kan klara övervintring hinner utvecklas också annanstans. Man borde hitta de kläckta fullvuxna koloradoskalbaggarna i potatisbestånden innan de hinner gräva ned sig i jorden igen för att övervintra. Det är svårt att hitta skalbaggar i puppstadiet, men de vuxna skalbaggarna kan man se på potatisbladen. I synnerhet under varma och soliga dagar söker sig skalbaggarna till övre delen av potatisblasten för att värma sig.

Under hela veckan har det rått en östlig luftström, som har kunnat föra med sig enstaka skalbaggar av en ny generation från Ryssland, speciellt norr om Ladoga mot Norra Karelen, men också från Viborgstrakten mot Södra Karelen. Det är i alla fall ingen stor risk att sommargenerationen skall spridas, eftersom skalbaggarna stannar på platsen, om det finns tillräckligt med föda på kläckningsplatsen.

Inspektionerna av koloradoskalbaggar har koncentrerats på verifiering av anmälda observationer och övervakning av tidigare konstaterade förekomster (Parikkala och Kesälahti) med tanke på kläckta fullvuxna skalbaggar. Dessutom har inspektioner gjorts på de platser där skalbaggar hittades år 2004 och 2005, men där har inga skalbaggar upptäckts. Det här tyder på att bekämpningsåtgärderna har haft god effekt.

Kontrollerna av skalbaggar måste fortsätta ända tills potatisen skördas. Både yrkes- och husbehovsodlarnas aktivitet är mycket viktig för att koloradoskalbaggarna skall hittas. Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: www.evira.fi/koloradonkuoriainen. Allmän jourtelefon för anmälning av observationer finns på nummer 0400 442 209.

Ytterligare information:

Äldre inspektör Olli Elfving, Evira, tel. 020 77 25048 och 0400 808 522
Äldre inspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047 och 040 7049607

 

 

Teman: