Koloradobaggar har inte påträffats

31.7.2008

<div>Koloradobaggar har i år än så länge inte påträffats i Finland. Inspektioner av potatisodlingarna pågår ändå ända till slutet av augusti. </div>

Nu är det möjligt att finna larver av koloradobaggar, eftersom äggen som lagts under sommaren redan hunnit utvecklas till stora larver som effektivt slukar i sig potatisblad. På senare år har koloradobaggar påträffats mest i mitten av augusti.

Larver av koloradobaggar förekommer på åkrarna i form av koncentrationer, där man kan se att en del av potatisbladen ätits upp och mörka högar med avföring från larvarna förekommer på de blad som finns kvar. Larven är som ung mörk och som vuxen kullrig och orangefärgad med två rader svarta prickar längs sidorna. Larven äter och rör på sig kontinuerligt.

Om kaläten potatisblast påträffas i odlingen, kan där ha förekommit larver som redan grävt ner sig i jorden för att förpuppas. I puppstadiet är det svårt att finna koloradobaggarna. Runda hål i markytan kan vara ett tecken på förpuppade koloradobaggar.

Vuxna koloradobaggar är lättare att upptäcka på potatisbladen. Särskilt varma och soliga dagar söker de sig till de övre delarna av potatisblasten. Som vuxen är koloradobaggen cirka en centimeter lång. Den gula ryggen täcks av 10 svarta längsgående ränder.

Koloradobaggen är en farlig växtskadegörare och om baggar påträffas eller om man misstänker att baggar förekommer skall växtskyddsmyndigheterna informeras om detta. Det är viktigt att såväl yrkesodlare som personer som odlar potatis för husbehov är aktiva så att eventuella fynd blir inrapporterade.

Journumret till vilket fynd kan inrapporteras är 040 801 4407 (kl. 9-20).

Mer information om koloradobaggen finner du på Eviras webbsidor:
www.evira.fi >Växtproduktion och foder >Växtinspektion >Karantanskadegörare >potatisproduktion > Koloradoskalbagge

Mer information ger:
Biträdande direktör Raija Valtonen, Evira, tfn 020 77 25040
Överinspektör Salla Hannunen, Evira, tfn 020 77 25072


Teman: