Koloradobaggförekomsterna nu tre

18.7.2011

<p>Lördagen den 16 juli påträffades en koloradoskalbaggsförekomst i Kouvola i Kymmenedalen och söndagen den 17 juli i Nousis i Egentliga Finland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira informerades om observationerna av misstänkta koloradobaggar av ägarna till åkrarna. Förra veckan konstaterades koloradobaggar i Sysmä kommun i Tavastland. Just nu är det ytterst viktigt att yrkes- och husbehovsodlare av potatis egenhändigt kollar sina odlingar med tanke på baggar och anmäler eventuella observationer.</p>

I Kouvola påträffade odlaren två vuxna baggar på sin åker. Efter den anmälda observationen påträffade inspektörerna också ett otal larver, av vilka en del var små och en del redan fullvuxna. I växtbeståndet påträffades också kolonier av ägg av baggen. Förekomsten i Nousis bestod av larver av olika ålder. Det är möjligt att en del av larverna redan gått ner i jorden för att förpuppas och därför fortsätts bekämpningen och kontrollerna på alla platser där baggar observerats.

Fynden antyder att koloradobaggar nu kan påträffas i hela södra och östra Finland, kanske också längre norrut än de fynd vi nu vet om. Evira uppmanar också yrkes- och husbehovsodlarna av potatis att omsorgsfullt hålla ett öga på sina odlingar med tanke på koloradobaggen. Eventuella observationer och misstankar skall anmälas till journumret nedan.

Utöver vuxna koloradobaggar kan också larvstadier och äggkolonier av olika ålder påträffas i potatisbeståndet. En del av larverna kan redan ha grävt sig ned i marken för att förpuppas för att efter puppstadiet åter som vuxna baggar söka sig tillbaka upp i beståndet. Anvisningar om hur du identifierar baggarna finner du i länken nedan på Eviras webbsidor.

De vuxna baggarna och larverna äter först hål i potatisblasten. Den värsta förödelsen står larverna för. Vid massförekomst äter de upp potatisblasten så gott som helt. De ätna potatisstånden bildar kolonier i potatisodlingen som är lätta att upptäcka. I potatisbeståndet kan också förekomma andra insekter som äter blast, men skadorna de åstadkommer är inte alls av samma storleksklass som den skada som koloradoskalbaggen åstadkommer.

Koloradoskalbaggen är en av de värsta potatisskadegörarna i världen. Evira uppmanar alla som misstänker förekomst av koloradobaggar att omedelbart kontakta journumret för anmälning av koloradoskalbaggar så att förekomsten kan bekräftas. För inspektionen och bekämpningen svarar Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas växtinspektörer.

Journumret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9-20, även veckoslut).

Mer information och bilder på koloradoskalbaggen finner du på Eviras webbsidor: w ww.evira.fi/koloradoskalbagge

Mer information ger:
Sektionschef Raija Valtonen, tfn 02077 25040, 040 560 2510

Teman: