Koloradoskalbaggar hittades i Södra Savolax och Nyland

21.6.2012

<p>Koloradoskalbaggen är en av de värsta skadegörarna på potatis, men den förekommer inte permanent i Finland. De första koloradoskalbaggarna för i år har hittats i Södra Savolax och Nyland.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira fick tisdagen den 19.6 information om en ny förekomst i Kangasniemi i Södra Savolax. Onsdagen den 20.6 upptäcktes några fullvuxna skalbaggar i Borgnäs i Nyland. Nu är det ytterst viktigt att yrkes- och husbehovsodlarna själva kontrollerar förekomsten av skalbaggar i sina potatisodlingar och anmäler eventuella observationer.

En husbehovsodlare i Kangasniemi upptäckte tiotals fullvuxna skalbaggar och grupper av ägg på blasten på olika ställen i sin potatisodling. Med tanke på det stora antalet skalbaggar och tidpunkten måste en skalbagge ha anlänt till platsen i fjol somras och dess avkomma har övervintrat och kommer nu upp ur jorden.

Vid granskning av den plats där skalbaggar förekom i Borgnäs i fjol upptäcktes några vuxna skalbaggar på potatisblasten där potatis hade satts på fjolårets förekomstplats (härden).

På båda förekomstplatserna har skalbaggarna redan bekämpats.

I fjol somras förekom koloradoskalbaggar på 38 platser. I fjol somras lyckades man sannolikt inte upptäcka och döda alla enskilda skalbaggar. Deras avkomma som har övervintrat kommer därför nu upp ur jorden för att äta av potatisblasten och föröka sig. Med starka luftströmmar kan det också komma nya skalbaggar till Finland.

Vad ska man göra om man hittar koloradoskalbaggar?

Evira uppmanar alla som misstänker koloradoskalbaggar att omedelbart ringa till anmälningsnumret för observationer av koloradoskalbaggar. Under samtalet ger Evira vid behov anvisningar om vad man ska göra. För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och ELY-centralernas inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder. Under nedanstående länk finns anvisningar om hur man ska kontrollera eventuell förekomst och vad man ska göra om man upptäcker skalbaggar.

Vid den här tiden kan man hitta både fullvuxna koloradoskalbaggar och deras ägg på potatisblasten. Snart kan man också hitta larver. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång med 10 svarta längsgående ränder på den gula ryggen. Skalbaggens guloranga ägg är till storleken som mannagryn och finns i täta grupper på undersidan av bladen.

De nykläckta larverna är cirka 1-2 millimeter långa och ganska mörka. Larverna växer snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Nedtill på vardera sidan av mellankroppen har larven två rader med svarta prickar. En fullvuxen larv är drygt en centimeter lång.

De vuxna skalbaggarna och deras larver äter till en början hål i potatisbladen. Mest förstörelse orsakar larverna, då de förekommer i stort antal och äter upp bladen nästan helt. Den avätna potatisblasten bildar härdar i beståndet och kan lätt urskiljas från den övriga blasten.

Jourtelefon för anmälan av observationer är 040 801 4407 (säkrast kl. 10-18, även under veckosluten).

Mera information och bilder av koloradoskalbaggen:
www.evira.fi/koloradoskalbagge

Via länken hittas också anvisningar hur man ska göra om man misstänker förekomst av skalbaggar.

Mera information
sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 040 560 2510,
förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: