Koloradoskalbaggar hittades också i Kesälahti

24.7.2006

<div>Koloradoskalbaggar hittades torsdagen den 20.7.2006 i en potatisodling i Norra Karelen. I potatisodlingen i Kesälahti hittades en koloni med larver av koloradoskalbagge. Larverna var redan ganska stora, vilket liksom fyndet i Parikkala tyder på att koloradoskalbaggar har övervintrat i området. Inga fullvuxna skalbaggar eller puppor påträffades i potatisodlingen. </div>

Förekomsten hittades av en inspektör från Norra Karelens TE-central vid kartläggning av läget i fråga om koloradoskalbaggar i Kesälahtiområdet i torsdags.

Evira bedömer att den här förekomsten inte är den plats där skalbaggarna har övervintrat utan att skalbaggarna har kommit till den här potatisodlingen från den närmaste trakten. Larvkolonin i potatisodlingen omfattade några kvadratmeter och antalet larver var cirka 100. Eviras inspektionspatrull kom till platsen och avlivade larverna genom besprutning med bekämpningsmedel.

På grund av upptäckten av koloradoskalbaggar i Parikkala förra veckan har potatisodlingarna i Parikkala-, Punkaharju- och Kesälahtiområdet under den här veckan undersökts med tanke på eventuell förekomst av koloradoskalbaggar. Evira bedömer att flera nya förekomster av koloradoskalbaggar kan hittas på de här områdena. Därför uppmanar Evira områdets potatis- och husbehovsodlare att undersöka sina odlingar för att eventuell förekomst av koloradoskalbaggar skall kunna upptäckas. Eventuella larvkolonier är nu som störst och därför är det nu lättast att hitta dem.

Larverna förekommer ofta i grupper och äter effektivt upp bladen på potatisstjälkarna. Koloradoskalbaggens larv är rörlig, den är rödorange med två rader med svarta prickar längs sidorna. Larven har inga prickar på ryggen. Nyckelpigans larver har däremot prickar eller fläckar också på ryggen. När larverna är som störst är de cirka en centimeter långa.

Upptäckta koloradoskalbaggar eller misstankar om förekomst skall omedelbart anmälas till Eviras växtinspektion eller till TE-centralens växtinspektör.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: www.evira.fi/koloradonkuoriainen

Ytterligare information:

Olli Elfving, tel. 020 77 25048
Atro Virtanen, tel. 020 77 25047

Teman: