Koloradoskalbaggar i Tavastland

18.7.2011

<p>Den första förekomsten av koloradoskalbaggar i potatisbestånd denna sommar påträffades torsdagen den 14 juli i kommunen Sysmä i Tavastland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira fick information om förekomsten från närings-, trafik och miljöcentralen i Tavastland som en odlare kontaktade omedelbart efter att ha påträffat baggarna. Just nu är det ytterst viktigt att yrkes- och husbehovsodlare av potatis egenhändigt kollar sina odlingar med tanke på baggar och anmäler eventuella observationer.</p>

En odlare av tidig potatis påträffade en vuxen skalbagge och tre kolonier med otaliga, såväl små som nästan fulvuxna larver på sin åker. Den vuxna fortplantningsdugliga baggen har således funnits på åkern redan i ett par veckor. Än så länge vet vi inte med säkerhet varifrån baggen kommit till åkern.

Eviras inspektörer inledde åtgärder för att bekämpa baggen redan i går kväll. Evira uppmanar yrkes- och husbehovsodlarna av potatis särskilt i Tavastland att hålla koll på sina odlingar med tanke på koloradoskalbaggen. Eventuella observationer och misstankar skall anmälas till journumret nedan.

Koloradoskalbaggar kan ännu spridas till Finland med stormvindar och åskfronter från syd och sydost. Baggar kan också sporadiskt komma in i landet med trafikmedel. Risken att baggar sprider sig till Finland är störst i södra och sydöstra Finland.

I potatisbeståndet kan den här tiden på året påträffas såväl vuxna koloradoskalbaggar som ägg och larver av baggen. Den vuxna baggen är cirka en centimeter lång. Den gula ryggen har 10 svarta längsgående ränder, huvudet är baktill orangefärgat med svarta prickar. Baggens mannagrynsstora, gulorangefärgade ägg ligger i täta grupper på bladens undersida.

Den nykläckta larven är cirka 1-2 millimeter lång och rätt mörk. Larverna växer snabbt och deras kullriga ryggdel ändrar snabbt färg till orangerött. Huvudet är svart och sidorna pryds av två rader svarta prickar. En fullvuxen larv är något över en centimeter lång.

Vuxna baggar och larver äter först hål i potatisblasten. Den värsta förödelsen står larverna för. Vid massförekomst äter de upp potatisblasten så gott som helt. De ätna potatisstånden bildar kolonier i potatisodlingen som är lätta att upptäcka. I potatisbeståndet kan också förekomma andra insekter som äter blast, men skadorna de åstadkommer är inte alls av samma storleksklass som den skada som koloradoskalbaggen åstadkommer.

Koloradoskalbaggen är en av de värsta potatisskadegörarna i världen. Evira uppmanar alla som misstänker förekomst av koloradoskalbaggar att omedelbart kontakta journumret för anmälning av koloradoskalbaggar så att förekomsten kan bekräftas. För inspektionen och bekämpningen svarar Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas växtinspektörer.

Journumret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9-20, även veckoslut).

Mer information och bilder på koloradoskalbaggen finner du på Eviras webbsidor:
www.evira.fi/koloradoskalbagge

Mer information ger:
Sektionschef Raija Valtonen, tfn 02077 25040, 040 560 2510

Teman: