Koloradoskalbaggar kan följa med häftiga åskväder till Finland

26.6.2008

<div>De senaste veckornas v&auml;der har inte varit gynnsamt f&ouml;r spridning av koloradoskalbaggar. Risken f&ouml;r att koloradoskalbaggar ska spridas med luftstr&ouml;mmarna till Finland &auml;r dock stor.</div>

Koloradoskalbaggen förekommer i Baltikum och Ryssland, så i synnerhet luftströmmar och åskfronter från ost och sydost ökar risken för att de ska spridas till Finland. Förutom med luftströmmar kan skalbaggarna också följa med bil- och tågtrafiken från öst. Det lönar sig att hålla koll på potatisodlingar i närheten av riksvägarna och järnvägarna.

Risken för spridning av koloradoskalbaggar är störst i Södra Karelen, Norra Karelen och Södra Savolax, men skalbaggar kan också följa med åskväder till andra delar av Finland. I sommar har inga koloradoskalbaggar ännu påträffats. Eviras och TE-centralernas växtinspektörer inleder sina inspektioner i början av juli och de börjar med de platser där skalbaggar hittades i fjol och året innan. I fjol fanns två förekomstplatser: i Parikkala och Sibbo.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt ytterligare information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbplats: www.evira.fi > Växtproduktion och_foder > Växtinspektion > Karantanskadegörare > Potatisproduktion > Koloradoskalbagge

Jourtelefon för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9–20).

Ytterligare information:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047
Överinspektör  Paula Lilja, Evira, tel. 020 77 25043

 

Teman: