Koloradoskalbaggar kan fortfarande hittas

31.8.2012

<p>De är nu mycket viktigt att alla yrkes- och husbehovsodlare av potatis aktivt kontrollerar förekomsten av koloradoskalbaggar. En del av de fullvuxna skalbaggarna av en ny generation håller redan på att gräva ned sig i jorden för att övervintra. Skalbaggar kan fortfarande hittas på blasten då potatisen tas upp, på upptagningsmaskinens sorteringsband eller på blasten som blir kvar på åkern.</p>

Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber fortfarande om anmälan av misstankar och observationer av skalbaggar till journumret nedan. Det lönar sig speciellt att söka efter fullvuxna skalbaggar. Potatisblast som ligger kvar på de upptagna områdena samt potatisplantor som vuxit upp i föregående års potatisland lönar det sig också att undersöka.

Under sommaren har 10 förekomster av koloradoskalbaggar hittats i potatisbestånden. Alla fynd finns på områden i närheten av fjolårets fyndplatser. Flest fynd har gjorts i Nyland, senast 25.8 i Askola. Inklusive fjolårets fynd omfattar uppföljningen 46 platser.

En fullvuxen koloradoskalbagge är ungefär 1 cm lång och har välvd rygg. På ryggen har den tio svarta längsgående ränder på gul botten. Larverna är cirka 1 cm långa, gulröda och de har två rader med svarta prickar längs sidorna. Anvisningar om hur man känner igen koloradoskalbaggen finns på Eviras webbplats på nedanstående länk

Bekämpningen av koloradoskalbaggar görs av Evira eller under Eviras övervakning. Det viktigaste är att omedelbart anmäla observationer och vänta tills en inspektör kommer till platsen. Det lönar sig att märka ut härden i potatisbeståndet eller på potatisåkern så att det går lätt att hitta platsen på nytt.

Anmälningar om observationer och misstankar görs till Eviras journummer: 040 801 4407 (kl. 9–20, även på veckosluten).

Evira tackar för alla anmälningar som hittills har kommit in. Med hjälp av dem kan koloradoskalbaggarna bekämpas redan i ett tidigt skede.

Mera information:
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 040 560 2510

Mera information och bilder av koloradoskalbaggen samt förekomstsituationen:
www.evira.fi/koloradoskalbagge

Teman: