Koloradoskalbaggar kan hittas ännu då potatisen tas upp

30.8.2013

<p>Nu är det de sista veckorna då det går att hitta resten av koloradoskalbaggarna på potatisåkrarna så att de inte får en chans att övervintra. Det lönar sig att ge akt på förekomsten av skalbaggar även om potatisblasten redan är ordentligt nedvissnad. Skalbaggar kan hittas så sent som då potatisen tas upp eller på blasten som blivit kvar på åkern då potatisen har tagits upp.</p>

Koloradoskalbaggar av en ny generation kan fortfarande hittas på potatisblasten. I synnerhet på områden där skalbaggar observerats är det skäl att ge akt på blasten ända tills potatisen tas upp. Det är viktigt att hitta också de allra sista förekomsterna av skalbaggar så att kontrollerna och bekämpningen av förekomsterna kan fortsätta följande sommar.

Under sommaren 2013 har fjorton nya förekomster upptäckts i Sydöstra Finland och Södra Savolax. Koloradoskalbaggar har hittats i Fredrikshamn, Miehikkälä, Villmanstrand (tre), Ruokolax, Savitaipale (tre), Taipalsaari (två), Hirvensalmi (två) och Kangasniemi. Skalbaggarna har bekämpats vid alla förekomstplatser och bekämpningen fortsätter vid behov ända till hösten.

De första skalbaggarna av en ny generation kom upp ur jorden och kunde ses på blasten redan i slutet av juli och nya fullvuxna skalbaggar kommer fortfarande upp ur jorden. En del av de nya fullvuxna skalbaggarna håller redan på att gräva ned sig i jorden igen för att övervintra. Den varma sommaren och den livskraftiga potatisblasten har skapat goda förhållanden för skalbaggarnas förökning.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköter bekämpningen av koloradoskalbaggarna. Man ska inte börja bekämpa dem på egen hand utan anvisningar av Evira, för det kan försvåra den fortsatta bekämpningen. Det viktigaste är att omedelbart anmäla observationen och vänta tills en inspektör kommer till platsen. Det lönar sig att märka ut härden i terrängen så att det går lätt att hitta platsen på nytt.

Evira ber alla som odlar potatis yrkesmässigt eller för husbehov att anmäla misstankar om eller observationer av skalbaggar till Eviras journummer: 040 801 4407 (kl. 9–20, även på veckosluten).

Mera information och bilder av koloradoskalbaggen samt förekomstsituationen:
www.evira.fi/koloradoskalbagge

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607

Teman: