Koloradoskalbaggen finns nu i hjärtat av potatisproduktionsområdet

5.8.2011

<p>Koloradoskalbaggen har nu konstaterats även på i hjärtat av potatisproduktionsområdet i Österbotten. Det fynd som gjordes i Storå i Sydösterbotten är avkomman efter en skalbagge. Man kan anta att det finns fler förekomster i området, men enskilda kolonier är svåra att upptäcka. Det största riskområdet tycks för närvarande finnas söder om linjen Vasa - Nyslott.</p>

I sommar har koloradoskalbaggar konstaterats på ett exceptionellt vidsträckt område. Antalet fynd är ändå inte särskilt och samtliga fynd är enstaka kolonier. Skalbaggar har hittats i sydvästra och södra Finland samt i sydöstra Finland, Tavastland och Birkaland och ända upp till Sydösterbotten. Det totala antalet fynd är över tjugo. Närmare uppgifter om fynden fås på Eviras webbplats via länken nedan.

I potatisbestånden kan man nu hitta såväl vuxna koloradoskalbaggar som ägg och larver av baggen. Om man inte lyckas förinta skalbaggarna eller inte upptäcker dem, gräver de vuxna skalbaggarna ner sig i marken för att övervintra. På våren när jorden värms upp, genast efter att potatisen börjat få plantuppslag, tar de övervintrade skalbaggarna sig upp i potatisbestånden för att äta och föröka sig. Antalet skalbaggar mångdubblas snabbt till månghundratals och bekämpningen försvåras betydligt, eftersom de nya skalbaggsgenerationerna söker sig nya utredningsområden i omgivningen.

Bekämpningen av koloradoskalbaggar utförs eller övervakas av Evira, och man bör inte på egen hand börja förinta baggen utan Eviras handledning, eftersom det försvårar den fortsatta bekämpningen. Det viktigaste är att omedelbart anmäla observationen och sedan invänta att en inspektör kommer till platsen. Det är bra att märka ut kolonin i terrängen så att den är lätt att hitta på nytt. Bekämpningen påverkar inte användningen av potatisskörden efter den karenstid som hänför sig till bekämpningsmedelsbehandlingen och ett fynd medför inga odlingsrestriktioner. Bekämpningen orsakar inga kostnader för odlaren och eventuella övriga kostnader omfattas av de ersättningar som hänför sig till växters sundhet.

Evira ber alla yrkes- och husbehovsodlare av potatis att hålla ett öga på potatisbestånden och anmäla misstankar eller observationer, även bladlösa kolonier, till journumret nedan. Anvisningar om hur baggen identifieras finns på Eviras webbplats under länken nedan.

Observationer och misstankar ska anmälas till Eviras journummer: 040 801 4407 (kl. 9-20, även veckoslut).

Ytterligare information:
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 02077 25040, 040 560 2510
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tfn 02077 25047, 040 704 9607

Mer information och bilder på koloradoskalbaggen samt förekomstläget: www.evira.fi/koloradoskalbagge

Teman: