Koloradoskalbaggsobservationerna brådskar

9.8.2012

<p>Hittills har påträffats åtta koloradoskalbaggsförekomster. Att nya förekomster upptäcks ännu denna sommar är nu särskilt viktigt. Livsmedelssäkerhetsverket Evira ber yrkes- och husbehovsodlare av potatis att på egen hand fortsätta kontrollera om det finns baggar i potatisbestånden och anmäla eventuella förekomster till Evira.</p>

De senaste skalbaggsobservationerna gjordes i Karislojo och Lovisa i Nyland i slutet av juli. I Nyland har baggar tidigare påträffats i Borgnäs och Vichtis. De övriga förekomsterna ligger i Kangasniemi i Södra Savolax, i Savitaipale i Södra Karelen, i Kotka i Kymmenedalen och i Salo i Egentliga Finland.

En del av koloradoskalbaggslarverna har redan gått ned i marken för att förpuppas. Efter puppstadiet söker de nu vuxna baggarna åter sig upp i potatisbeståndet för att äta potatisblast inför vintervilan. Snart därefter gräver baggarna ned sig djupt i marken för att övervintra och kommer nästa sommar åter upp till markytan för att äta och föröka sig. Att skalbaggsförekomsterna upptäcks är därför nu särskilt viktigt för att bekämpningsåtgärder skall kunna vidtas innan baggarna gräver ned sig i marken.

I potatisbeståndet kan ännu påträffas enstaka vuxna baggar och larver i olika utvecklingsstadier och klungor av ägg. Larverna förekommer i massor och äter blasten så gott som helt. Sådana larvhärdar och bladlösa områden är lättare att upptäcka i potatisbeståndet än enskilda vuxna baggar. Om ett tydligt kalätet område förekommer i potatisbeståndet, men inga larver, är det ett tecken på att larverna grävt ned sig i marken för att förpuppas. Efter puppstadiet påträffas åter ett stort antal nya vuxna baggar i beståndet.

En vuxen koloradoskalbagge är ungefär en centimeter lång med 10 svarta längsgående ränder på den gula ryggen. Baggens mannagrynsstora, gulorangefärgade ägg ligger i täta klungor på undersidan av bladen. Den nykläckta larven är cirka 1-2 millimeter lång och ganska mörk. Larverna växer snabbt och den välvda ryggen blir snart orangeröd. Nedtill på vardera sidan av mellankroppen har larven två rader med svarta prickar. En vuxen larv är något över en centimeter lång.

Observationer och misstankar skall anmälas till Eviras telefonnummer för anmälning av observationer. Det är också skäl att anmäla enbart kalätna områden i potatisbeståndet, eftersom det kan finnas puppstadier av baggen i marken. I samband med samtalet ger Evira anvisningar om vilka åtgärder som skall vidtas.

För inspektionerna svarar Eviras och ELY-centralernas inspektörer. Eviras inspektörer bekämpar också skalbaggskolonier. Man skall inte på egen hand börja bekämpa baggarna, eftersom det kan medföra att de sprids till ett större område. Inspektionerna och bekämpningen är gratis för odlaren.

Journumret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9-20, även under veckoslut).

Mer information och bilder av koloradoskalbaggen och förekomstplatserna och anvisningar om hur man kontrollerar potatisbeståndet och vad man skall göra vid fynd finner du på Eviras webbplats under: www.evira.fi/koloradoskalbagge.  

Mer information ger:
Sektionschef Raija Valtonen, Evira, tfn 040 560 2510

Teman: