Koloradoskallbaggar har än så länge inte påträffats i Finland

28.7.2010

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har än så länge inte fått veta om ett enda fynd av koloradoskalbaggar. Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas inspektörer utför som bäst inspektioner på potatisåkrarna i södra och östra Finland. Det är viktigt att yrkes- och fritidsodlare av potatis på eget initiativ håller utkik efter koloradoskalbaggar och snabbt lämnar en anmälan om eventuella fynd till växtskyddsmyndigheterna.</p>

Koloradoskalbaggen som anses vara den farligaste skadegöraren på potatis har denna sommar inte påträffats i Finland. Koloradoskalbaggar förekom senast i Finland år 2007. I Baltikum och Ryssland förekommer baggen däremot allmänt och risken att den sprider sig till Finland är således fortfarande stor.

Varmt väder påskyndar koloradoskalbaggens utveckling. I potatisbeståndet kan också vid denna tidpunkt påträffas håliga eller blad som till stor del är uppätna. Vid en noggrannare titt på sådana härdar kan man påträffa såväl vuxna baggar som larver av baggar i olika storlek. Särskilt larverna mumsar i sig stora mängder blad och potatisblasten kan då ställvis vara helt bladlös.

Som vuxen är skalbaggen cirka en centimeter lång. Den har gul rygg med 10 svarta längsgående strimmor och den orangefärgade halsskölden har svarta fläckar. Baggens mannagrynsstora ägg sitter i täta klungor på bladens undersida.

Den nykläckta larven är cirka 1-2 millimeter lång och rätt mörk. Larverna växer snabbt och då skiftar den kullriga ryggen snabbt färg till orangerött. Larven har svart huvud och två längsgående rader av svarta prickar på vardera sidan av kroppen. Som fullvuxen är den något över en centimeter lång.

Evira ber alla yrkes- och fritidsodlare av potatis att hålla utkik efter baggar i sitt potatisbestånd. Om man misstänker att koloradoskalbaggar förekommer skall man omedelbart kontakta Eviras journummer för anmälning av observationer för att få förekomsten bekräftad. Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas växtinspektörer svarar för inspektionerna och bekämpningen.

Journumret för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9-20).

Kontaktuppgifter och mer information om koloradoskalbaggen finner du på Eviras webbsidor: Koloradoskalbagge (Evira)

Evira informerar nästa gång om saken, om koloradoskalbaggar observeras.

Mer information ger:
Sektionschef Raija Valtonen 040 560 2510

 

Teman: