Konsumentbroschyrer om tillsatser att få

12.4.2007

<div>Evira har förnyat de för många konsumenter redan bekanta broschyrerna över tillsatser, häftet Nyckel till E-koderna och broschyren Tillsatser i livsmedel. Broschyrerna finns att få på såväl finska som svenska.</div>

Nyckeln till E-koderna är avsedd för konsumenter som hjälp vid tolkning av tillsatserna som anges i påskrifterna på livsmedel. För företagare är detta ändå inte nog, utan de finner noggranna bestämmelser om användning av tillsatser i tillsatslagstiftningen. I broschyren Tillsatser i livsmedel presenteras tillsatsernas bruksändamål, gruppnamn, vad tillsatser tillverkas av, tillsynen över tillsatser och mycken annan för konsumenterna nyttig information om tillsatser. Det finns också att få en affisch med namnet ”Hur mycket tillsatser innehåller livsmedel?”.

Mer information om tillsatser finns i handboken om livsmedel, som finns på Eviras webbsidor i PDF-format.

Broschyrerna och affischen kan beställas gratis direkt från Evira. För beställningar på mer än 100 stycken eller över 2 kg debiteras postavgifter. Beställningen kan göras på telefonnumret 020 77 25104 eller 020 77 24062, på e-postadressen tilauksetat-merkki.gifevira.fi eller på webbadressen http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/. Leveranstiden är cirka två veckor.

Man kan också fråga livsmedelstillsynsmyndigheterna i den egna kommunen om de har broschyrer att ge.

Evira förnyar som bäst också andra till konsumenter riktade broschyrer och informerar separat när de är färdiga.

Mer information om tillsatser, och broschyrer i pdf-format, finns på Eviras webbsidor:

http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/tillsatser/

Teman: