Konsumtion av lever och leverrätter bland barn under skolåldern – ny information och nya rekommendationer

18.12.2008

<div>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har gjort en riskvärdering av 1-, 3- och 6-åriga finländska barns intag av A-vitamin via leverrätter. Evira, social- och hälsovårdsministeriet och Statens näringsdelegation har gemensamt beslutat att precisera rekommendationerna om intag av lever. Undersökningen bekräftar att intaget av retinoider kan överskrida det övre gränsvärdet för tryggt intag för barn som äter lever. Man kan dock tryggt äta måttliga mängder leverkorv och leverpastej samt leverlåda.</div>

Den riskvärdering som nu har gjorts bekräftar att leverrätter hjälper vissa barn att få det rekommenderade intaget av A-vitamin men utsätter andra barn för alltför höga halter av retinoider. Den största risken är förknippad med leversås och leverbiff. Leverrätter kan dock tas med i 1–6-åringars diet, men dessa rätter ska inte ätas för ofta. En avgörande faktor för tryggt leverintag jämsides med portionsstorleken är hur ofta man äter leverrätter. Vid bedömningen av intaget användes uppgifter om matkonsumtion i en långvarig undersökning om prognostisering och förebyggande av ungdomsdiabetes(den s.k. DIPP-undersökningen) samt receptuppgifter från livsmedelsindustrin och Folkhälsoinstitutet.

De nya rekommendationerna för konsumtion av lever och leverrätter för barn under skolåldern är:

Spädbarn (under 1 år)
Lever och alla leverrätter ska undvikas i kosten

Under skolåldern
Leverkorv och -pastej sammanlagt högst 70 g i veckan (cirka 4–5 skivor i veckan)
och
Leverlåda högst 300 g (3/4 ask med färdiglagad leverlåda) i månaden
varvid
Leversås och -biff ska undvikas

A-vitamin är ett essentiellt näringsämne som är av central betydelse för många funktioner i kroppen. Kroppen kan dock inte själv producera A-vitamin utan det måste fås via kosten. A-vitamin förekommer i animaliska produkter i form av retinoider och i vegetabiliska produkter i form av karotenoider, som i kroppen omvandlas till retinoider. Både brist på och för stort intag av A-vitamin kan vara skadligt för hälsan. Brist på A-vitamin är dock ovanligt i västländerna. Däremot finns det en risk för alltför stort intag av A-vitamin i form av retinoider. Därför rekommenderas en begränsning av leverintag för barn. I vegetabiliska produkter förekommer A-vitamin i form av karotenoider, som är ofarliga också vid stort intag av bär, frukt och grönsaker.

Mera information om intag av lever och leverrätter finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/livsmedelsinfo/rekommendationer_och_rad/

Riskvärderingsrapporten ”Finländska 1-, 3- och 6-åriga barns A-vitaminintag via leverrätter – kvantitativ riskvärdering” (Eviras undersökningar 7/2008):
http://www.evira.fi/portal/se/evira/bestallningstjanst/tutkimukset___undersokningar___research/eviran_tutkimuksia_2008/

Ytterligare information:
Riskvärdering: specialforskare Kirsi-Helena Liukkonen, tel. 040 822 5629, kirsi-helena.liukkonen@evira.fi
Rekommendationer om intag av lever: överinspektör Annika Nurttila, tel. 020 77 24290, annika.nurttila@evira.fi


Teman: