Konsumtion av lever och leverrätter under graviditeten – ny information och nya rekommendationer

15.8.2007

<div>Livsmedelsäkerhetsverket Evira har gjort en riskbedömning av hur finländska kvinnor i fertil ålder exponeras för A-vitamin, kadmium och bly genom leverrätter. Evira, Folkhälsoinstitutet och Statens näringsdelegation har fattat ett gemensamt beslut att lätta på rekommendationerna för konsumtion av lever. Undersökningen befäster att konsumtion av leverrätter under graviditeten fortfarande bör undvikas. Det är ändå tryggt att konsumera leverkorv och leverpastej i måttliga mängder.</div>

Lever innehåller rikliga mängder A-vitamin i form av retinoider som i stora doser kan öka risken för fosterskador och missfall.  Dessutom kan lever innehålla rikliga mängder kadmium och bly, som kan ha en skadlig effekt på fostret. Därför rekommenderas det att gravida kvinnor ska undvika att äta lever.

Vid bedömningen av intaget användes information ur Folkhälsoinstitutets (KTL) undersökning Findiet om konsumtion av livsmedel samt Livsmedelsindustriförbundets (ETL) och Folkhälsoinstitutets receptinformation om leverrätter och mängder av råvaror.  Den utförda riskbedömningen bestyrker att normal konsumtion av leverrätter kan exponera en person för högre doser A-vitamin än vad som anses vara tryggt under graviditeten. Risken att intaget skulle vara för stort verkar ändå främst gälla leverrätter som äts som huvudrätt. En måttlig konsumtion av leverkorv eller leverpastej leder enligt riskbedömningen inte till att intaget av A-vitamin överskrids. Intaget av kadmium och bly från leverrätter är ganska lågt jämfört med vad man exponeras för från andra näringskällor.

De nya rekommendationerna

En mångsidig och balanserad kost tryggar ett gott näringsintag under graviditeten. Riklig konsumtion av grönsaker, bär och frukter räcker till för att trygga intaget av A-vitamin också under graviditeten. I växtrikets produkter finns A-vitamin i form av karotenoider. De är ofarliga även i stora portioner bär, frukt och grönsaker.

  • För att undvika ett alltför stort intag av A-vitamin bör konsumtionen av lever under graviditeten begränsas enligt följande:
  • Leverrätter (malda leverbiffar och leverbiffar, leversås, leverlåda) bör undvikas under hela graviditeten.
    Leverkorv och leverpastej kan konsumeras högst 200 g i veckan under graviditeten. Mer än 100 g borde inte ätas per gång.
  • Om leverkorv eller leverpastej äts dagligen, bör man inte överskrida 30 g per dag.  Det här motsvarar i praktiken cirka 2 skivor leverkorv eller 2 matskedar leverpastej.

Mer information finns på Eviras webbsidor:

Ytterligare information: 
Riskbedömning:
specialforskare Tero Hirvonen, KTL, tel. (09) 4744 8731, tero.hirvonenat-merkki.gifktl.fi
enhetsdirektör Kirsti Savela, Evira, tel. 020 77 24020, kirsti.savelaat-merkki.gifevira.fi

Rekommendationer angående konsumtion av lever:
överinspektör Annika Nurttila, Evira, tel. 020 77 24290, annika.nurttilaat-merkki.gifevira.fi

Teman: