Kontroll av koloradoskalbaggar är viktigt förebyggande bekämpningsarbete

3.7.2008

<div>Inga koloradoskalbaggar har ännu upptäckts i Finland i år, men risken för att de ska komma till landet med sydliga och sydostliga luftströmmar är nu stor. Det är viktigt att odlarna nu själva kontrollerar sina potatisodlingar, eftersom bekämpningen av koloradoskalbaggarna lyckas bäst om man upptäcker förekomsterna så tidigt som möjligt. </div>

Koloradoskalbaggar har under tidigare år påträffats i Södra och Norra Karelen, Södra Savolax och Nyland. I synnerhet i de här områdena är det skäl att regelbundet granska potatisodlingarna.

I juli kan man hitta vuxna koloradoskalbaggar, grupper av ägg och även larvhärdar på potatisåkrarna. En fullvuxen koloradoskalbagge är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen har den 10 svarta längsgående ränder. Skalbaggens gula ägg är till storleken som mannagryn och finns i täta grupper på undersidan av bladen. Larverna är orange med svarta prickar i två rader längs båda sidorna.

Koloradoskalbaggen är en farlig växtskadegörare. Om man upptäcker den eller misstänker förekomst av koloradoskalbagge måste man göra en anmälan till växtskyddsmyndigheterna. Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt ytterligare information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbplats:
www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > Karantänskadegörare > Potatisproduktion > Koloradoskalbagge.
Jourtelefon för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9–20).

Ytterligare information:
Överinspektör Atro Virtanen, Evira, tel. 020 77 25047
Överinspektör Paula Lilja, Evira, tel. 020 77 25043


Teman: