Kontrollen av koloradoskalbaggar börjar

1.7.2009

<p>Det finns veterligen inga koloradoskalbaggar som har övervintrat i Finland. Förekomsterna av skalbaggar i Finlands närområden i fjol var inte speciellt stora, så för tillfället verkar det inte finnas någon stor invasionsrisk. Evira följer med hur luftströmmarna utvecklas och inriktar kontrollerna enligt det. Invånarnas aktivitet är viktig i kontrollen av skalbaggar och anmälning av observationer.</p>

Närmaste områden med permanent förekomst av koloradoskalbaggar är i Ryssland söder och öster om Ladoga. Koloradoskalbaggar som grävt ned sig i jorden som fullvuxna för att övervintra vaknar ur sin vinterdvala då jordens temperatur stiger över 15 grader. Det här sker i allmänhet i månadsskiftet juni-juli.

Koloradoskalbaggar förekommer inte permanent i Finland. Skalbaggarna förekommer allmänt i Baltikum och Ryssland, så i synnerhet luftströmmar och åskfronter från ost och sydost ökar risken för att de ska spridas till Finland. Förutom med luftströmmar kan skalbaggarna också följa med bil- och tågtrafiken österifrån. Risken för spridning av koloradoskalbaggar är störst i Södra Karelen, Norra Karelen och Södra Savolax, men skalbaggar kan också följa med åskväder till andra delar av Finland. Eviras och TE-centralernas växtinspektörer inleder sina inspektioner ungefär i mitten av juli.

En fullvuxen koloradoskalbagge är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar. Skalbaggens gula ägg är till storleken som mannagryn och finns i täta grupper på undersidan av bladen. Larverna är orange med svarta prickar i två rader längs båda sidorna. På försommaren finns ännu inga larver.

Vuxna skalbaggar och larver äter till en början hål i potatisblasten, senare äter de upp bladen helt, och då är det lätt att upptäcka dem. I hemträdgårdar finns många andra allmänt förekommande insekter som äter av växternas blad. Koloradoskalbaggarna äter endast potatis eller andra potatisväxter.

Koloradoskalbaggen är en av världens värsta skadegörare på potatis. Dess effektivitet beror på det stora antalet skalbaggar och deras snabba förökning. I Finland är koloradoskalbaggen en karantänsskadegörare. Tills vidare har dess spridning kunnat förhindras. För inspektionerna och bekämpningen svarar växtskyddsmyndigheterna dvs. Eviras och TE-centralernas växtinspektörer.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt ytterligare information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbplats: Evira.fi > Växtproduktion och foder > Växtinspektion > karantänskadegörare > Potatisproduktion > Koloradoskallbagge. Jourtelefon för anmälning av observationer är 040 801 4407 (kl. 9–20).

Om inget särskilt behov uppkommer kommer Evira att ge följande meddelande om koloradoskalbaggar 16.7.2009.

Ytterligare information:
Inspektör Esko Viikari, tel. 02077 25151
Överinspektör Olli Elfving, tel. 02077 25150

 

Teman: