Kontrollen av koloradoskalbaggar börjar

19.6.2008

<div>Det svala v&auml;dret p&aring; f&ouml;rsommaren bromsar eventuellt upp utvecklingen f&ouml;r de koloradoskalbaggar som &ouml;vervintrat. V&auml;dret i fjol i Finlands n&auml;romr&aring;den var inte heller speciellt gynnsamt f&ouml;r skalbaggarnas utveckling, s&aring; f&ouml;r tillf&auml;llet verkar det inte finnas n&aring;gon stor invasionsrisk.</div>

Närmaste områden med permanent förekomst av koloradoskalbaggar är i Ryssland söder och norr om Ladoga. Enstaka skalbaggar som övervintrat kan förekomma i Finland, främst i närheten av östgränsen. Koloradoskalbaggar som grävt ned sig i jorden som fullvuxna för att övervintra vaknar ur sin vinterdvala då jordens temperatur stiger över 15 grader. Det här sker i allmänhet i månadsskiftet juni-juli.

Det är svårt att hitta enstaka skalbaggar, men där de har övervintrat kan det finnas tiotals fullvuxna skalbaggar. Vuxna skalbaggar och larver äter till en början hål i potatisblasten, senare äter de upp bladen helt. Då måste platsen undersökas noggrant så att eventuella fullvuxna koloradoskalbaggar eller grupper av ägg hittas. Koloradoskalbaggarna äter endast potatis eller andra potatisväxter. I hemträdgårdar finns många andra allmänt förekommande insekter som äter av växternas blad.

En fullvuxen koloradoskalbagge är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns 10 svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar. Skalbaggens gula ägg är till storleken som mannagryn och finns i täta grupper på undersidan av bladen. Larverna är orange med svarta prickar i två rader längs båda sidorna. På försommaren finns ännu inga larver.

Koloradoskalbaggen är en av världens värsta skadegörare på potatis. Dess effektivitet beror på det stora antalet skalbaggar och deras snabba förökning. I Finland är koloradoskalbaggen en karantänskadegörare. Tills vidare har dess spridning kunnat förhindras. För inspektionerna och bekämpningen svarar växtskyddsmyndigheterna dvs. Eviras och TE-centralernas växtinspektörer.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt ytterligare information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbplats:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/vaxtinspektion/karantanskadegorare/potatisproduktion/koloradoskalbagge/.

Jourtelefon för anmälan av observationer är 040 801 4407 (kl. 9–20).

Ytterligare information:
Överinspektör Atro Virtanen, tel. 020 77 25047
Överinspektör Salla Hannunen, tel. 020 77 25072

 

 

 

 

Teman: