Kontrollera importkraven om du överväger att köpa en hund från utlandet

3.7.2008

<div>Under de senaste veckorna har Evira fått reda på flera fall där valpar av dvärghundar har saluförts till förmånligt pris i olika medier där man kan annonsera gratis. Säljarnas kontaktuppgifter leder till Kamerun i Afrika. Fastän det i de här fallen med största sannolikhet är fråga om handel med obefintliga djur har det också blivit vanligare att köpa andra hundvalpar och sällskapsdjur från utlandet. </div>

Evira vill fästa uppmärksamhet på importkraven i fråga om djur. Kraven varierar mellan olika djurslag och ursprungsländer. Ifall det djur som ska importeras inte uppfyller kraven för införsel till landet, returneras det till det land det kom ifrån eller också avlivas det. I Finland finns för tillfället ingen möjlighet till karantän. Den som importerar djuret står för kostnaderna för att returnera eller avliva djuret.

Vid införsel av hund och katt från EU-området krävs i regel att den är vaccinerad mot rabies och behandlad mot bandmask som orsakar echinococcos. Djuret måste vara identifieringsmärkt redan då det vaccineras. För införsel krävs också pass för sällskapsdjur. För djur som importeras från länder utanför EU är bestämmelserna strängare. Vid import av hundar eller katter från länder där rabies förekommer krävs också bestämning av antikroppar mot rabies. Antikroppar mot rabies kan undersökas tidigast 30 dygn efter rabiesvaccineringen, och undersökningen måste göras minst tre månader före importen.

Från till exempel Afrika går det inte att föra hundvalpar eller kattungar in i landet utan undersökning av antikroppar mot rabies. På grund av de karenstider som krävs är hundvalpen eller kattungen i praktiken ungefär ett halvt år gammal innan den fyller kraven för import. För sällskapsdjur som sänds som frakt krävs dessutom veterinärbesiktning högst 24 timmar innan djuret sänds. Avsikten med besiktningen är att försäkra sig om att djuret är friskt och kan klara transporten fram till destinationen. Sällskapsdjur som sänds från länder utanför EU utan följeslagare genomgår dessutom en avgiftsbelagd veterinär gränskontroll.

Ytterligare information om bestämmelserna om import av sällskapsdjur finns på Eviras webbplats
www.evira.fi > Djur och hälsa > Införsel och utförsel

De som vill importera sällskapsdjur kan också få rådgivning om införsel per e-post genom att kontakta ehytat-merkki.gifevira.fi eller genom att ringa numret 020 690 991 vardagar kl. 9.00–11.00.

Ytterligare information:

Enheten för djurens hälsa och välfärd, Evira:
överinspektör Virva Valle, tel.. 020 77 24309
överinspektör Sanna Varjus, tel. 020 77 24225


Teman: