Kosttillskott innehåller växten Pueraria mirifica som betraktas som ett nytt livsmedel

8.10.2009

<p>Kosttillskott som innehåller växten Pueraria mirifica har saluhållits i flera webbutiker på internet. För produkterna har ändå inte ansökts om något sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel och de får sålunda inte marknadsföras inom EU:s område.</p>

De finska importörerna har också i samarbete med livsmedelstillsynsmyndigheterna i kommunerna återkallat produkterna från marknaden, informerat om saken på sina webbsidor och också direkt kontaktat sina kunder som köpt av produkten i fråga. Om produkterna har också lämnats RASFF-varningar (EU:s snabbvarningssystem för foder och livsmedel).

Pueraria mirifica klassificeras som ett nytt livsmedel, eftersom växten inte verkar ha någon betydande användningshistoria som livsmedel inom EU:s område. För produkterna har inte ansökts om något sådant tillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel och vi har inte tillräckligt med information om produkternas säkerhet med tanke på konsumenterna. Sådana produkter får inte marknadsföras inom EU:s område.

Pueraria mirifica är en i Thailand växande växt. Av roten till denna växt har framställts bl.a. kosttillskotten AINTEROL Pueraria, Pueraplus, Pueragold och PM PhytoGen Complex.
I Thailand är växten Pueraria mirifica känd under namnet White Kwao Krua.

Mer information om nya livsmedel http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/nya_livsmedel/

Mer information ger
Överinspektör Sanna Viljakainen, tfn 020 77 24291, sanna.viljakainen@evira.fi

 

Teman: