Kvalitetsklasserna faller bort från potatisförpackningarna

3.5.2013

<p>Kvalitetsklasserna I eller II märks inte längre ut på förpackningarna till matpotatis. Gamla förpackningar får ändå användas fram till 1.7.2014. I övrigt ändras märkningarna på potatisförpackningarna inte.</p>

För potatis gäller samma krav på märkningarna och påskrifterna på förpackningarna som för alla andra livsmedel också.

På förpackningarna till matpotatis skall sorten, förpackningsdagen och en förvaringsanvisning eller minsta hållbarhetstiden, förpackarens eller säljarens namn och adress, mängden innehåll och ursprungslandet märkas ut, om ett utelämnande av denna information kan vilseleda konsumenten. På förpackningarna skall också märkas ut det växtskyddsregisternummer som lagstiftningen om växters sundhet förutsätter.

Vid försäljning av potatis i lösvikt skall sorten och för utländsk potatis del också ursprungslandet anges. För tydlighetens skull är det bra att alltid märka ut ursprungslandet också för finländsk potatis.

Läs mer
Evira.fi > Livsmedel > Tillverkning och försäljning > Grönsaker > Matpotatis

FN:s potatisstandard http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elintarvikkeet/valmistus_ja_myynti/kasvikset/52_earlyandwarepotatoes_2011_fi_valmis.pdf

JSM:s förordning
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20130308

JSM:s pressmeddelande (på finska)
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/tiedotteet/130424_siirtymaaika.html

Mer information ger
överinspektör Niina Matilainen, tfn 0400 706 173

Teman: