Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2010 berättar om spannmålsskördens kvalitet

9.6.2011

<p>Information om kvaliteten på spannmålsskörden år 2010 har sammanförts i publikationen&nbsp;Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2010.&nbsp;I publikationen presenteras genomsnittsinformation om spannmålens kvalitet för olika sädesslag, sorter och odlingsregioner. Kvalitetsfaktorer är bl.a. hektolitervikten, kornstorleken, proteinet, falltalet och våta glutenet.</p>

Utgående från proverna som undersökts var vetets och rågens falltal liksom också vetets proteinhalt rekordhöga i den blygsamma spannmålsskörden år 2010. Havrens genomsnittliga hektoliterviket var den lägsta på över tjugo år och kornstorleken den mista under EU-eran.

Uppföljningen av spannmålens kvalitet bygger på prover som odlarna sänt in. Gårdarna som ingår i uppföljningen väljs ut ur jord- och skogsbruksministeriets landsbygdsnäringsregister med hjälp av sampling. År 2010 sände gårdarna in sammanlagt 1 100 prover. Kvaliteten på spannmålsskörden har följts upp allt sedan år 1966.

På Eviras webbplats har sammanförts mer information om kvaliteten på spannmålsskörden. Av tabellerna framgår bl.a. antalet prover i olika klasser och regioner enligt olika kvalitetsfaktorer.

Information om kvaliteten på spannmålsskörden:
Evira.fi > Publikationer > Växter > Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2010

Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Spannmåls kvalitet > Statistik av spannmålsskördens kvalitet > Kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden 2010

Mer information ger:
Enhetschef Mirja Kartio, Evira, tfn 020 77 25090, 040 534 5510

Teman: