Kvalitetsuppföljningen av den inhemska spannmålsskörden 2009 informerar om rekordskördens kvalitet

23.4.2010

<p>Informationen om spannmålsskördens kvalitet år 2009 har samlats i publikationen Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2009. I publikationen presenteras information om medeltal för spannmålens kvalitet per sädesslag, sort och odlingsområde. Kvalitetsfaktorer är bland annat hektolitervikt, kornstorlek, proteinhalt, falltal och våt gluten.</p>

Kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden är baserad på spannmålsprover som odlarna har sänt in. De gårdar som ingår i uppföljningen väljs enligt en samplingsmetod ur landsbygdsnäringsregistret vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. År 2009 sändes 1 439 prover in från gårdarna. Kvaliteten på spannmålsskörden har följts upp sedan år 1966.

Resultaten av kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden visar upp att recordstora spannmålsskörden hösten 2009 hade en högre hektolitervikten än genomsnittet, men proteinhalterna var mycket låg. Förutom för veteskörd var det falltalet högre än genomsnitted på tio år.

På Eviras webbsidor finns mera information om kvaliteten på spannmålsskörden. Av tabellerna framgår bland annat provernas antal per kategori och region enligt olika kvalitetsfaktorer.

Information om spannmålsskördens kvalitet:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Spannmål > Uppföljning av spannmålsskördens kvalitet > Spannmålsskördens kvalitet 2009

Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2009:
Evira.fi > Beställningstjänst> Publikationer > Eviran julkaisuja 2010 > Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2009  (pdf, 2798kb)

Ytterligare information:
Enhetschef Mirja Kartio, Evira, tfn 020 772 50 90, 040 534 55 10
Laboratoriemästare Sanna Lindell, Evira, tfn 020 772 50 92, 040 848 60 94

 

Teman: