Kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden 2011 visar skördens kvalitet

23.4.2012

<p>Information om spannmålsskördens kvalitet 2011 har sammanställts i publikationen Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2011. På basis av de undersökta proverna var skörden av brödsäd 2011 av mycket god kvalitet. Av foderspannmålen gav havren en skörd av god kvalitet efter föregående års sämre resultat, men kornet hade mycket låg hektolitervikt.</p>

I publikationen ges information om medeltal för spannmålens kvalitet per sädesslag, sort och odlingsområde. Kvalitetsfaktorerna är bland annat hektolitervikt, kornstorlek, proteinhalt, falltal och våt gluten.

Uppföljningen av spannmålskvaliteten är baserad på prover som odlarna har sänt in. De gårdar som ingår i uppföljningen väljs enligt en samplingsmetod ur Landbruksregistret vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral. År 2011 sändes sammanlagt 989 prover från gårdarna till analys. Kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden har gjorts sedan 1966.

På Eviras webbplats finns en sammanställning med mera information om spannmålsskördens kvalitet. Av tabellerna framgår bland annat antalet prover per klass och område enligt olika kvalitetsfaktorer.

Information om spannmålsskördens kvalitet:
Evira.fi > Publikationer > Växter >  Kvalitetsuppföljning av den inhemska spannmålsskörden 2011  (pdf, 1,8 Mbyte)

Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Spannmålskvalitet > Statistik över spannmålsskördens kvalitet >  Spannmålsskördens kvalitet 2011

Evira.fi > Växter > Odling och produktion >Spannmål > Spannmålsskördens kvalitet 2011 > Spannmålsskördens kvalitet 2005–2011 (tabell, pdf 172 kB)

Mera information:
Forskare Anne Mäittälä, Evira, tfn 040 740 1300
Specialforskare Elina Sieviläinen, tfn 040 848 6094
Enhetsdirektör Mirja Kartio, tfn 040 534 5510

Teman: