Kylskåpet hemma inte alltid tillräckligt kallt för fisken

13.11.2013

<p>Temperaturen i det vanliga kylskåpet hemma är i allmänhet inte tillräckligt låg för långvarig förvaring av fiskprodukter. Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att färsk fisk och alla fiskberedningar förpackade i en skyddande atmosfär eller vakuum jämte fiskrom också hemma helst skall förvaras i en temperatur på 0 - +3 och förbrukas senast den sista förbrukningsdagen. Om fisk förvaras varmt, är det bäst att äta den redan i god tid före sista förbrukningsdagen.</p>

Temperaturen på hyllorna i kylskåpet varierar från en hylla till en annan. Kallast är det vanligen baktill på hyllorna längst ner, intill kylelementet eller frysfacket. Förvara sådana livsmedel som lätt förskäms i den kallaste delen av kylskåpet. Skaffa en termometer till kylskåpet så att du kan följa med temperaturen i skåpet.

Risk för listerios i gravad och kallrökt fisk

Listeria konstateras regelbundet i kallrökta och gravade fiskprodukter förpackade i vakuum eller en skyddande atmosfär. Fiskprodukter förpackade i vakuum eller en skyddande atmosfär borde förvaras i en temperatur på högst +3 grader, eftersom listeriabakterien kan föröka sig även i låga temperaturer. Efter att förpackningen öppnats är det bäst att äta produkterna så fort som möjligt. Livsmedel får inte användas efter den sista förbrukningsdagen som märkts ut på förpackningen. Fisk som man själv gravat kan också få en person som hör till någon riskgrupp att insjukna.
Livsmedelssäkerhetsverket Evira rekommenderar att äldre personer, gravida kvinnor och personer med nedsatt motståndskraft inte äter gravade eller kallrökta fiskprodukter oupphettade. Upphettning av livsmedlen förintar listeriabakterien.


Risk för botulism i varmrökt fisk förpackad i vakuum

Bakterien Clostridium botulinum kan förekomma i rökta och gravade fiskprodukter förpackade i vakuum. Särskilt varmrökt fisk är en riskprodukt. Bakterien orsakar en allvarlig matförgiftning, botulism. Förgiftningen är sällsynt i Finland. Orsaken är vanligen en för hög förvaringstemperatur eller en för lång förvaringstid.

Övriga fiskberedningar, såsom sill i glasburk, skall helst förvaras enligt anvisningarna på förpackningen, ändå i en temperatur på högst + 6 grader. Oöppnade fiskkonserver kan förvaras i rumstemperatur. Använd aldrig en produkt, om förpackningen är skadad eller uppsvullen. Om du ger fisk som gåva, skall du försäkra dig om att produktens kylkedja är obruten ända fram till den slutliga användaren.

Mer information
om listeria:
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information+om+livsmedel+/livsmedelsfaror/begransningar+i+anvandningen+av+livsmedel/listeriabakterien/

om bakterien Clostridium botulinum: 
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information+om+livsmedel+/livsmedelsfaror/matforgiftningar/bakterier+som+orsakar+matforgiftningar/clostridium+botulinun/


Mer information ger:
överinspektör Hanna Lundström, p. 0401530304
överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 040 351 6884

Teman: