Låg proteinhalt i alla sädesslag

6.10.2008

<div>De genomsnittliga proteinhalterna i spannmålsskörden hösten 2008 var låga. Dessutom försämrar lågt falltal vårvetets och rågens kvalitet. Största delen av de undersökta rågproverna har ett falltal under 120. Maltkornets proteinhalt verkar bli det lägsta på hela 2000-talet. Havrens hektolitervikt är hög. De första provernas orenlighetshalt är på samma nivå som året innan. </div>

Varierande kvalitet på brödsäd
I kvalitetsuppföljningen av spannmålsskörden var närmare 60 procent av de undersökta proverna av höstvete och ungefär hälften av vårveteproverna av kvarnkvalitet (hektolitervikt ≥ 78 kg, falltal ≥ 180 och proteinhalt ≥ 11,5 %). Om man tar en proteinhalt på 12,5 procent som minimikrav på vårvete är bara knappt en femtedel av de undersökta vårveteproverna av kvarnkvalitet.

Höstvetets genomsnittliga hektolitervikt 81,1 kilo och vårvetets 78,6 kilo är på samma nivå som i fjol. Vårvetets proteinhalt (12,4 %) i de undersökta proverna är lägre än året innan liksom också falltalet, 245. Ungefär 15 procent av de undersökta vårveteproverna har haft ett falltal under 180. Höstvetets genomsnittliga proteinhalt är 12,4 procent och falltalet 264. Största delen av de undersökta vårveteproverna tröskades vecka 36 och 37.

Rågens genomsnittliga falltal är 103. Av de undersökta proverna har bara 18 procent ett falltal över 120. Hälften av de undersökta proverna har ett falltal under 80. Rågens genomsnittliga hektolitervikt är 76,7 kilo.

Maltkornet har lämplig proteinhalt och kornstorlek
För mältning används korn med låg proteinhalt. Maltkornets genomsnittliga proteinhalt 10,5 procent är den lägsta på hela 2000-talet. Proteinhalten i prover avsedda för mältning är i genomsnitt 10,2 %. Maltkornets kornstorlek (sorterad med > 2,5 mm såll) är i genomsnitt 90,7 procent, vilket är högre än året innan. Av de undersökta proverna har 85 procent ett sorteringsresultat över 85 procent (sortering 2,5 mm ≥ 85 %). Hektolitervikten är i genomsnitt 68,5 kilo.

Foderspannmålens proteinhalt låg
Kornets hektolitervikt är i genomsnitt 65,0 kilo och havrens 57,7 kilo. Havrens genomsnittliga hektolitervikt är 2000-talets högsta och kornets hektolitervikt den nästhögsta under samma period.

Foderspannmålens kornstorlek i de undersökta proverna är god. Mängden förkrympta korn är i genomsnitt 2,0 procent för korn och 4,0 procent för havre, mätt med två millimeters såll.

Foderspannmålens proteinhalter är betydligt lägre än under flera av de senaste åren. Kornets genomsnittliga proteinhalt var senast på lika låg nivå för över 20 år sedan. Kornets proteinhalt är i genomsnitt 10,6 procent och havrens 12,1 procent.

Ytterligare information:
enhetsdirektör Mirja Kartio, tel. 020 77 25090
specialforskare, sektionschef Elina Sieviläinen tel. 020 77 25092

Uppdaterad information om de genomsnittliga kvalitetsuppgifterna:
www.evira.fi> Växtproduktion och foder> Spannmål> Uppfoljning av spannmålsskördens kvalitet> Spannmålsskördens kvalitet 2008


Teman: