Läkemedelsbehandling mot ekinokockos krävs inte längre för hundar som kommer från Norge direkt till Finland

27.7.2012

<br /> <br />

Införselkraven för sällskapsdjur ändrades i början av 2012 och nu har en ny liten ändring skett i fråga om kraven. Läkemedelsbehandling mot ekinokockos krävs inte längre för hundar som kommer från Norge direkt till Finland. I övrigt förblir resebestämmelserna likadana som tidigare. Behandling mot ekinokockos krävs fortfarande om hunden kommer till Finland via Sverige eller andra länder utom Norge, Malta, Storbritannien eller Irland.

Ändringen i införselkraven beror på att Norge nu officiellt fått status som ett land som är fritt från rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis). Norge har meddelat om ändringen i juli. 

Rävens dvärgbandmask är en parasit som smittar från djur till människor. Den förekommer inte i Finland. Smittan kan vara livsfarlig för människan. Genom att iaktta införselkraven och noggrant överväga införsel av djur kan man upprätthålla Finlands goda situation i fråga om sjukdomen och skydda både människor och djur. 

Införsel av sällskapsdjur från EU-medlemsländer, Norge och Schweitz till Finland:
Evira > Djur > Införsel och utförsel > EU-medlemsländer, Norge och Schweitz >
Hundar, katter och illrar 

Mera information om ekinokockos:
Evira > Djur > Djurhälsa och sjukdomar > Djursjukdomar > Gemensamma sjukdomar for flera arter > Ekinokockos

Mera information om införsel av hundar, katter och illrar till Finland från Norge, Andorra, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatikanen:
E-post för rådgivning: ehyt@evira.fi
Rådgivningstelefon: För EU-länder, Norge och Schweiz 029 530 0401 (mån.-ons. kl. 9-11)
Överinspektör Jaana Vuolle, Enheten för djurens hälsa och välfärd tfn 040 489 3322 Teman: