Larver av koloradoskalbaggar hittades i Parikkala

19.7.2007

<div>De första larverna av koloradoskalbaggar har upptäckts i Parikkala. I potatisblasten hittades larver av skalbaggar efter att odlaren hade anmält sin upptäckt till Eviras inspektör. En inspektionspatrull undersökte förekomsten och avlivade de larver som hittades. Nya iakttagelser av förekomster väntas inom de närmaste veckorna, eftersom skalbaggens larvstadium nu har börjat. I synnerhet vid sydkusten och vid östgränsen är det skäl att ge akt på potatisblasten.</div>

I Parikkala hittades i tisdags ett tjugotal ungefär en vecka gamla larver på potatisblasten på en yta av några kvadratmeter. På platsen odlades ingen potatis i fjol, så skalbaggen har tydligen kommit från närområdet, sannolikt från andra sidan östgränsen vid månadsskiftet juni-juli. Någon fullvuxen skalbagge hittades inte. Förekomsten ligger i samma område där fyra upptäckter gjordes i Parikkala och Kesälahti år 2006. Också vid den här sommarens första fyndplats av koloradoskalbaggar i Sibbo hittades förutom de tidigare upptäckta fullvuxna skalbaggarna och grupperna av ägg också larver. Alla fullvuxna skalbaggar samt deras ägg och larver som har hittats har avlivats.

Tack vare odlarnas snabba reaktion har de upptäckta skalbaggsförekomsterna fåtts under kontroll i tid och skalbaggarna har kunnat avlivas. Om en skalbaggsförekomst inte upptäcks kan antalet skalbaggar under den första sommaren öka till 200–300 skalbaggar. Under följande sommar kan de redan vara flera tusen. Det här antalet skalbaggar räcker till för att förstöra en potatisodling på ungefär en hektar, om de inte bekämpas.

Det är nu skäl för alla potatis- och husbehovsodlare att granska sina potatisodlingar för att upptäcka eventuella skalbaggslarver, eftersom larvstadiet vanligen infaller just i månadsskiftet juli-augusti. Det är sannolikare att larvgrupper upptäcks än enstaka skalbaggar. Evira uppmanar alla att granska sina potatisodlingar regelbundet varje vecka, i synnerhet i kustområdet mellan Åbo och Borgå samt i Sydöstra Finland i området mellan Villmanstrand och Joensuu. Till de här områdena kan enstaka skalbaggar ha kommit med ostsydostliga luftströmmar från Ryssland och Baltikum. Växtinspektörerna besöker också potatisodlingarna ända till slutet av augusti.

Det krävs noggrannhet för att hitta skalbaggarna, i synnerhet på stora potatisfält och i hög blast. Blast som lider av potatisbladmögel kan också göra det svårare att upptäcka en eventuell förekomst. Sökandet kan underlättas på följande sätt: larverna förekommer alltid i grupper eller härdar, en härd omfattar i allmänhet några kvadratmeter och i början är potatisbladen håliga och söndertrasade, i slutskedet kan bara bladskaften finnas kvar.

Upptäckta skalbaggar ska omedelbart anmälas till TE-centralens landsbygdsavdelning eller till Eviras växtinspektion.

Kontaktuppgifter för anmälan om upptäckter samt bilder av och information om koloradoskalbaggen finns på Eviras webbsida: http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/vaxtinspektion/karantanskadegorare/potatisproduction/koloradoskalbagge/

Ytterligare information:
Äldre inspektör Olli Elfving, tel. 020 77 25048
Biträdande direktör Raija Valtonen, tel. 020 77 25040

Teman: