Läs förpackningsmärkningarna och välj rätta foder för ditt sällskapsdjurs bästa

2.11.2009

<p>Finländska sällskapsdjur äter fortfarande mycket hemlagad mat, men allt oftare köper man färdigmat till dem. Förpackningsmärkningarna utgör en viktig del av sällskapsdjursfodrets kvalitet och säkerhet. Märkningen ska gå att få också för sällskapsdjursfoder som säljs i lösvikt.</p>

Förpackningsmärkningarna informerar om vilket slag av sällskapsdjur foder är avsedd för och vilken typ av foder det gäller. Det kan vara färdigt att användas som sådan så att den tillgodoser sällskapsdjurets hela dagliga näringsbehov eller kompletterar den öviga utfodringen med avseende på något näringsämne. Förpackningen informerar ofta också om vilket skede i djurets liv eller hur aktiva djur fodret är avsedd för.

Förpackningen får inte innehålla påståenden som anknyter till förebyggande, vård eller botande av sjukdomar. Det finns inte heller funktionella foder eller näringstillskott för sällskapsdjur. Flera dietfodern för sällskapsdjur har godkänts.

Utifrån uppgifterna om fodrets sammansättning kan ägarna till sällskapsdjur undvika sådana tillverkningsämnen som de vet att inte passar för det egna djuret. Näringssammansättningen ger information om mängden huvudnäringsämnen och mineraler i fodret. Mängden vitaminer och spårämnen som räknas som fodertillsatser framgår också av förpackningen. Däremot behöver varken namn eller mängd uppges i fråga om exempelvis konserveringsmedel. Som förpackningspåskrift räcker det att informera om att sällskapsdjursfodret innehåller sådana fodertillsatser som är godkända i EU.

Sällskapsdjursfodrets hållbarhet och användningstid uppges med påskrifterna ”bäst före” eller ”sista användningsdag”. En notering om genmodifierat material eller ekologiskt producerade råvaror finns invid respektive tillverkningsämne på förpackningen. Med hjälp av nettovikten/volymen kan konsumenterna bedöma om de får valuta för pengarna.

I Finland ska förpackningsmärkningarna för sällskapsdjursfoder vara avfattade på finska och svenska. Sällskapsdjursfodret lyder under foderlagstiftningen.

Mer information om förpackningsmärkningar för sällskapsdjursfoder finns på webbsidorna för kampanjen Fräscht och färskt 2009 – Förpackningspåskrifterna i blickpunkten. Också den nya kampanjfiguren ”K. Olli” uppträder på sidorna.

Ytterligare upplysningar:
överinspektör Tarja Root, tfn 020 77 25221, 040 572 5397

Teman: