Lättare att sälja egen grönsaksskörd

11.6.2012

<br /> <br />
Ändringar i livsmedelslagstiftningen gör det lättare att sälja grönsaker man själv odlat. En husbehovsodlare kan sälja av sina egna produkter till exempel till den lokala detaljhandeln utan att behöva lämna någon anmälan till myndigheterna. Lantgårdar som idkar småskalig direktförsäljning av grönsaker, bär och frukt behöver inte heller längre lämna någon separat anmälan om livsmedelslokal.

En husbehovsodlare kan hemma hos sig eller på ett torg sälja grönsaker, bär och frukt som han själv producerat. Produkter får också levereras till den lokala detaljhandeln. Man kan till exempel sälja nypotatis man själv odlat till den lokala detaljhandeln. Det är också möjligt att sälja eller skänka egen äppelskörd till ett lokalt dagis eller äldreboende. Samma möjligheter gäller också vilda bär och vild svamp.

Lättnaderna i lagstiftningen gäller inte vidareförädling av primärprodukter. Om tillverkning av sylt eller saft skall till exempel lämnas en anmälan till den kommunala livsmedelstillsynsmyndigheten.

Lantgårdar behöver inte längre lämna någon separat anmälan, om de idkar småskalig försäljning av sina egna primärprodukter direkt till konsumenterna. Producenten kan också själv sälja sina produkter på ett torg. Som primärproduktion betraktas också leverans av primärprodukter till nästa livsmedelslokal, antingen till vidareförädling eller till detaljhandeln.

Syftet med ändringen av livsmedelslagen är att minska byråkratin som hänför sig till verksamheten i livsmedelsbranschen och öka flexibiliteten. I statsrådets förordning om vissa verksamheter som är förenade med låg risk för livsmedelssäkerheten (SRf 1258/2011) föreskrivs för vissa primärproduktions- och livsmedelslokalsverksamheters del när verksamheten är så begränsad, att ett lättare förfarande kan tillämpas i tillsynen.

Mer information till primärproduktionsföretagare: Mer information ger:
Överinspektör, sektionschef Pirjo Korpela, tfn 050 386 8429Teman: