Lättare för kommuner att anställa veterinärer

26.5.2014

<p>Det har blivit lättare för kommuner att antsälla veterinärer än under tidigare år. Enligt rapporter från kommunernas veterinärvård har kommunerna lyckats tillsätta veterinärtjänster och få vikarier.</p>

”Det finns 61 kommunala tillsynsveterinärtjänster som är inriktade på tillsyn över djurskydd och djursjukdomar. I maj 2014 var tio av dem ledigförklarade. Läget är bättre än 2013. Det ser ut som om tillsynsveterinärtjänsterna blir tillsatta”, säger Sanna Hellström, konsultativ tjänsteman vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Det har rått brist på veterinärer i flera år. Läget har blivit bättre delvis till följd av att utbudet av veterinärer har ökat. Tillgången till veterinärer reddes ut separat till exempel i anslutning till godkännandet av veterinärvårdslagen 2009. Information om hur kommunerna värvar veterinärer har dock inte samlats in tidigare.

Kommunerna fokuserar på grundläggande tjänster

Största delen av kommunernas veterinärtjänster är grundläggande tjänster som omfattar grundläggande undersökningar och sedvanliga behandlingar samt förebyggande hälsovård.

Kommunerna är skyldiga att ordna veterinärtjänster för produktionsdjur. Kommunen ska ordna primärvård även för husdjur, om privata tjänster saknas inom dess område. Akut veterinärvård ska ordnas för alla husdjur.

Privata veterinärcentraler tillhandahåller specialveterinärtjänster. Vid planeringen av tjänsterna ska det privata utbudet i regionen beaktas. Det privata utbudet varierar mellan regionerna.

”Alla kommuner i Södra Finland har privata tjänster, och hälften av kommunerna har ett bra utbud. Däremot saknas privata tjänster i en stor del av kommunerna i Lappland. I dessa kommuner beror veterinärtjänsterna helt på kommunen”, konstaterar Sanna Hellström.

Kommunerna kan ordna veterinärtjänsterna själv och eller köpa dem av privata leverantörer. En tredjedel av kommunerna köper tjänsterna, oftast veterinär- och jourtjänster för små djur.

Mera information:
konsultativ tjänsteman Sanna Hellström, tfn 050 5760471

 

Teman: