Lättlästa råd för trygg matlagning

3.12.2013

<p>Kehitysvammaliitto har i samarbete med LL-center och Livsmedelssäkerhetsverket Evira publicerat lättbegripliga och lättlästa material om trygg matlagning.</p>

I broschyren Tips och råd för trygg matlagning berättas hur maten skall tillredas, förvaras och ätas så att sjukdomsfall undviks. Videon om handtvättning och bildserien om hur man undviker magsjuka på utlandsresan finns på finska.

Materialen har testats bland studerande med särskilda behov, afatiska personer och invandrare. Matfrågorna beskrivs tydligt och kortfattat så, att bilden alltid starkt stöder ämnet som behandlas.

Tidigare erfarenheter har visat att det finns en efterfrågan på materialen och de används till exempel i många specialläroanstalter.

Matbroschyren kan beställas gratis på adressen forlaget at-merkki.gif : 1 kB larum.fi
De nya webbmaterialen på finska finner du under www.papunet.net/selko/turvallinen-ruuanlaitto

Mer information:
projektchef Hannu Virtanen, Kehitysvammaliitto, tfn 040 503 1003
kommunikationsdirektör Varpu Seppälä, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 050 341 9928

Teman: