Leishmaniasis för första gången hos finska hundar

10.7.2014

<p>Parasitsmittan leishmaniasis har för första gången konstaterats hos finska hundar. Smittan bekräftades vid obduktioner som gjordes hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira våren 2014. Parasiten kan också smitta till människan.</p>

Hos två hundar födda i Finland konstaterades leishmaniasis, som är en smitta orsakad av ett urdjur av släktet Leishmania. Smittan spreds från en hund till en annan genom betäckning och bitsår. Urdjur smittar i allmänhet via blodsugande, flygande insekter, som inte förekommer i Norden. I Finland konstateras leishmaniasis fortlöpande hos importhundar.

”Smittspridare är en avelshund som besökt Spanien och kommit tillbaka till Finland. Hunden avlivades redan tidigare på grund av symptom som är typiska för leishmaniasis. I hundens blod konstaterades antikroppar mot leishmaniasis”, säger forskare Veera Karkamo hos Evira.

Hundarna som bott i samma hushåll hade slagits sinsemellan och den ena hade betäckt den andra. Hos den kull som föddes konstaterades ingen smitta.

Risken för sjukdomen i Finland har ansetts vara liten

Leishmaniasis är en långsamt framskridande sjukdom, som uppträder endemiskt i Medelhavsområdet i Europa och Asien samt i Centralamerika och Sydamerika. Typiska symptom på smitta är hudförändringar och att allmänkonditionen långsamt försämras, vilket kan leda till njurskada. Leishmaniasis förekommer hos hundar och människor samt hos andra däggdjur.

Utöver insekter har ektoparasiter, till exempel löss och brun hundfästing, i vissa fall fört med sig smitta från ett djur till ett annat.

”Risken för smitta hos hundar och människor i Finland har tidigare ansetts vara liten, eftersom insekter som sprider smittan inte förekommer i Finland. I Finland ökar risken av att smittan kan spridas också via sperma, hundbett, sekretoriska förändringar i vävnaden eller dräktighet”, säger Karkamo.

Om en hund visar symptom på leishmaniasis eller ett avelsdjur har importerats från ett område där smittan är endemisk, lönar det sig att låta undersöka antikroppar mot sjukdomen i ett privat laboratorium.

Mera information:
forskare, specialveterinär Veera Karkamo, tfn 050 544 1986
direktör för forskningsenheten, professor Marjukka Anttila, tfn 050 354 4601

Teman: