Leverans av levande kräftor för kokning från ett annat EU-medlemsland och från Norge till Finland

12.7.2007

Kräftor som importerats för kokning får inte levande marknadsföras vidare i Finland till konsumenter och man måste hindra dem från att komma ut i naturliga vatten. Aktörer som importerar levande kräftor för användning som livsmedel från EU och Norge till Finland måste hos den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn registrera sig som livsmedelsföretagare med ansvar för införsel och vidareförmedling.

Skydd av de finländska kräftarterna och -bestånden

Med stöd av lagen om fiske 1982/286, 94 och 95 §, får införsel av kräftor inte äventyra de kräftarter och -bestånd som förekommer i vilt tillstånd i Finland. Därför får kräftor som importerats för kokning inte levande marknadsföras vidare i Finland. Kräftorna får inte ens tillfälligt hållas i naturliga vatten och man måste hindra dem från att rymma till naturliga vatten.

Ändring i lagen

Vid import av levande kräftor som livsmedel till Finland via handeln på den inre marknaden måste aktören hos den kommunala myndigheten för livsmedelstillsyn registrera sig som livsmedelsföretagare med ansvar för import och vidareförmedling och behöver då inte mera därtill registrera sig vid Eviras enhet för djurhälsa och välmående.

Krav på verksamhet vid den första ankomstplatsen
Vid import av levande kräftor som livsmedel till Finland via handeln på den inre marknaden skall jord- och skogsbruksministeriets förordning om verksamhet vid den första ankomstplatsen följas (118/2006). Eviras direktiv om tillsyn över den första ankomstplatsen finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/ensisaapumisvalvonta/ (på finska).

Levande kräftor som importeras till Finland för kokning via handeln på den inre marknaden skall antingen kokas vid den första ankomstplatsen eller levereras från den första ankomstplatsen till en godkänd livsmedelslokal för kokning (till exempel en inrättning i fiskbranschen eller en restaurang). Det är förbjudet att sälja levande kräftor direkt till konsumenter. Kräftorna måste ha sitt ursprung i en anläggning godkänd av det aktuella landets myndigheter.

Import av främmande kräftarter och -bestånd för utplantering eller odling

Import av främmande kräftarter och -bestånd för utplantering eller odling förutsätter antingen registrering (kräftor som importerats för odling) eller importtillstånd (kräftor som importerats för utplantering) (JSM förordning 977/2006 och JSM förordning 312/2007). Ansökan om registrering eller importtillstånd görs vid Eviras enhet för djurhälsa och välmående. Import av nya kräftarter och -bestånd förutsätter dessutom importtillstånd av jord- och skogsbruksministeriets fiske- och viltavdelning och för utplantering dessutom tillstånd av den lokala TE-centralen.

Ytterligare information:
Tillsyn över den första ankomstplatsen
överinspektör Marko Naapuri, tel. 020 77 24239, marko.naapuriat-merkki.gifevira.fi
överinspektör Britta Wiander, tel. 020 77 25381, britta.wianderat-merkki.gifevira.fi (från 6.8)

Importtillstånd (utplantering), registrering (odling)
veterinärinspektör Seppo Kuosmanen, tel. 020 77 24217, seppo.kuosmanenat-merkki.gifevira.fi

Teman: