Leverskador har konstaterats hos personer som använt Hydroxycut produkter

27.5.2009

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira har fått vetskap om en i Finland konstaterad leverskada, där orsaken till skadan misstänks vara ett Hydroxycut kosttillskott. Produkten hade köpts utomlands. Evira uppmanar konsumenterna att sluta använda Hydroxycut produkter och returnera dem till säljaren.</p>

Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA (U.S. Food and Drug Administration) publicerade den 1 maj 2009 på sina webbsidor en varning om att användningen av Hydroxycut koststillskott omedelbart måste upphöra på grund av allvarliga misstankar om skadeverkningar. Produkterna misstänks ha orsakat flera leverskador. Varningen gäller Hydroxycut produkter med varumärket "Iovate" och "Muscle Tech". Tillverkare till produkterna är Iovate Health Sciences, Oakville, Ontario och distributör är Iovate Health Sciences USA Inc. Tillverkaren har frivilligt dragit bort produkterna från marknaden i USA. Produkterna innehåller flera beståndsdelar (bl.a. örtextrakt) och sammansättningen har ändrats flera gånger och därför har man ännu inte kunnat utreda vad det är som orsakar den eventuella leverskadan.

Evira uppmanar konsumenterna att sluta använda Hydroxycut produkter och returnera dem till säljaren.

Personer som uppvisar tydliga symptom på leverskador, såsom nedsatt aptit, illamående, kräkningar, magknip, trötthet, mörk urin och gulnad hud, skall uppsöka en läkare.

I Finland saluhålls Hydroxycut produkter huvudsakligen i webbutiker. Produkterna marknadsförs särskilt som fettförbrännare. Evira har kontaktat de finländska webbutikerna Aminopörssi, Wellneteus och Wellmax. Butikerna har som försiktighetsåtgärd dragit bort produkterna från marknaden och kommer att informera konsumenterna om detta. Konsumenter med frågor kan vända sig till den som sålt produkten i fråga.

För den svenska webbutiken Fitnesstukkus del som betjänar på finska överförs saken till de svenska myndigheterna. Om det visar sig att Hydroxycut produkter säljs via andra säljkanaler, dras produkten bort från marknaden och konsumenterna informeras om saken.

FDA:s varning: http://www.fda.gov/consumer/updates/hydroxycut050109.html

Mer information ger:
Överinspektör Minna-Maija Väänänen, tel 020 77 24295, 050 434 2203, minna-maija.vaananen at-merkki.gifevira.fi
Överinspektör Annika Nurttila, tel 020 77 24290, 050 557 6414, annika.nurttila at-merkki.gifevira.fi

                     

 

Teman: