Lindring i reglerna för användning av foder under det första året av övergångsperioden för ekologiska djurgårdar

7.7.2009

<p>Den kommande förordningsändringen innebär att proteinfoder som odlats på den egna gården under det första året av övergångsperioden får användas för ekologiska djur.</p>

Ändringsförslaget om utfodring av ekologiska djur godkändes i EU den 29 juni. Då ändringen träder i kraft innebär den att proteinfoder som odlats på den egna gården under det första året av övergångsperioden får användas för ekologiska djur.

Hittills har foder från det första året av övergångsperioden kunnat användas endast om det har varit fråga om grovfoder från en mångårig vall. Definitionen av produkter från övergångsperioden har inte ändrats utan som foder från övergångsperioden betraktas endast foder som producerats under det andra året av övergångsperioden. Produkterna från det första året av övergångsperioden måste fortsättningsvis marknadsföras som konventionellt odlade. Ändringen gäller alltså inte köpt foder utan endast foder som producerats på den egna gården.

Formellt träder förordningen i kraft tre dagar efter publiceringen. I praktiken kan utfodringskravet börja tillämpas från och med skörden av proteinväxter från växtperioden 2009. Med proteinväxter avses i det här sammanhanget ärter, bondbönor, sötlupin, rybs, raps och blandgrödor som uppfyller kraven på stöd för proteinväxter.

Ändringen finns i 21 artikeln 2 punkten i kommissionens förordning 889/2008.

Ytterligare information:
Överinspektör Tuuli Pulkkinen, Evira, tel. 020 77 25393, 040 849 8325

 

Teman: