Listeria i Vasa och Östra Finland – källan till epidemin utreds

8.8.2012

<p>I Vasa stadssjukhus konstaterades under juli 10 listeriafall bland febriga diarrépatienter. I den nationella smittuppföljningen har också konstaterats två fall i Östra Finland, ett i Juva och ett i S:t Michel. Inte ett enda dödsfall har konstaterats. Hos de insjuknade har påträffats samma bakteriestam, vilket kan tyda på en gemensam smittkälla.</p>

Listeria smittar vanligen via livsmedel. I Vasa misstänks smittorna ha skett 13?18.7. Livsmedlen som patienterna ätit under den tiden har utretts och undersökningar av dem pågår. Utredningen av fallen i Östra Finland har inletts.

THL och Evira stöder de lokala och regionala hälso- och livsmedelstillsynsmyndigheterna i utredningen av smittkällorna till listerian.

Vad är listeria?

Information om livsmedel

Mer information:

Katri Jalava
Specialforskare, THL
tfn 029 524 8557

Petri Ruutu
Forskningsprofessor, avdelningschef, THL
tfn 029 524 8670

Annika Pihlajasaari
Överinspektör, Evira
tfn 029 530 4271

Teman: