Liten risk för spridning av bovin virusdiarré till Finland via sperma som importeras från Nordamerika

27.6.2007

<div>Vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira har en riskbedömning färdigställts om spridning av bovin virusdiarré (BVD) via sperma som importeras till Finland från Nordamerika. Enligt den riskbedömning som gjorts kan det årligen bland de spermadoser som importeras finnas några doser som är kontaminerade med BVD. De medför en liten, men ändå inte helt obefintlig risk för spridning av BVD-virus till finska nötkreatur.</div>

Bovin virusdiarré, BVD, är en virusbaserad smittsam sjukdom främst hos nötkreatur. BVD-smitta försämrar motståndskraften hos hela besättningen och gör den mera mottaglig för andra smittor. De största ekonomiska förlusterna uppstår genom reproduktionsstörningar och förlorade kalvar. Djur som kontinuerligt utsöndrar virus, dvs. djur som är permanent infekterade, är de viktigaste spridarna av BVD-smitta. Förekomsten av BVD i Finland har genom målmedvetna åtgärder kunnat begränsas till en internationellt sett mycket låg nivå. Eftersom sjukdomen är allmänt förekommande annanstans, med undantag av de nordiska länderna, till exempel i Nordamerika, anses import av levande djur, sperma och embryon från länder utanför Norden medföra en beaktansvärd fara för smittspridning.

Smittade spermapartier anses kunna sprida BVD-smitta till åtminstone hälften av de kor och kvigor som exponeras för smittan. Enligt bedömningen kan import av sperma som har sitt ursprung i Nordamerika leda till att det kan födas en permanent infekterad kalv i Finland under en period på 4-8 år. Med tanke på spridningen av BVD kan den uppskattade frekvensen inte anses helt betydelselös.

Riskbedömningsrapporten ”Riskbedömning för spridning av bovin virusdiarré till Finland via sperma som importeras från Nordamerika” kan laddas ned från Eviras webbplats under adressen www.evira.fi, Evira > Publikationer > Bläddra och beställ publikationer. Den direkta webbadressen till publikationen är http://www.palvelu.fi/evi/files/55_519_484.pdf.


Ytterligare information: 
Specialistveterinär i infektionssjukdomar Ulla Rikula, tel. 020 77 24585 (BVD)
Forskare, AFM Kirsi-Maarit Siekkinen, tel. 020 77 24030 (Riskbedömning)
förnamn.efternamnat-merkki.gifevira.fi

 

 

 


 

Teman: