Litet kräftpest hittills

15.7.2014

<p>Kräftpest har fram till mitten av juli påträffats hos flodkräfta endast i ån Lapinjoki i Leppävirta, men smittbärande bestånd av signalkräfta finns i många sjöar. De som rör sig på vattnet ska se till att redskap och utrustning inte sprider kräftpesten vidare.&nbsp;</p>

”Den kräftpest som orsakade dödlighet i Lapinjoki i våras är av den typ som naturligt förekommer hos signalkräftor. Hos flodkräftor orsakar den däremot en allvarlig sjukdom och utrotar lätt hela flodkräftbeståndet, om sjukdomen sprids till områden där flodkräfta förekommer”, berättar forskare Satu Viljamaa-Dirks vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Tillstånd krävs för att flytta kräftor

Kräftpesten sprids av sporer som simmar omkring i vattnet samt av kräftor som bär med sig den algsvamp som orsakar sjukdomen.Kräftpestsmitta förekommer ofta hos signalkräftor, för så gott som alla naturliga bestånd bär på smittan.

Flodkräftor kan bära på kräftpest som latent smitta, vilket måste beaktas vid omplanteringar. Det är förbjudet att utan tillstånd flytta eller kortvarigt förvara kräftor i en sump på annan plats än i det vattendrag där de fångats.

Sjukdomen kan också spridas via alla redskap som flyttas i fuktigt tillstånd från det ena vattendraget till det andra, exempelvis fiskeredskap och vattensportutrustning. De som rör sig på vattnet ska se till att utrustningen torkas fullständigt eller desinficeras så att kräftpesten inte sprids.

Kräftpesten plågar också signalkräftorna

I Finland och Sverige har simfotssjukdomen, som är en form av kräftpest, observerats på signalkräftor. Sjukdomen skadar signalkräfthonornas simfötter och kan på så sätt påverka kräftornas förökning.

”I signalkräftbestånd som klarar sig dåligt förekommer kräftpest så gott som alltid mer än vanligt.Orsakerna till fenomenet undersöks fortfarande”, säger Viljamaa-Dirks.

Läs mera:
Symptom på kräftpest och anvisningar för att förebygga smitta (Evira)
Kräftpestens inverkan på Finlands kräfthushållning  (VFFI:s publikation på finska)

Mer information:
forskare, VML, Satu Viljamaa-Dirks, tfn 044 720 1469

Teman: